• אלון פורת - סטודיו לצילום
  • 054-4606091
._ERbj1g7D { position: relative; } ._epNwrNGv { position: relative; overflow: hidden; display: inline-flex; justify-content: flex-start; align-items: flex-start; vertical-align: middle; max-width: 100%; } ._epNwrNGv picture { width: 100%; } ._epNwrNGv img { display: inline-block; object-fit: cover; max-width: 100%; max-height: 100%; height: auto; text-align: center; width: 100%; vertical-align: middle; position: unset; } ._epNwrNGv img.pf-placeholder-svg{ min-width: 150px; } ._epNwrNGv.image--rounded { border-radius: 10px; } ._epNwrNGv.image--circle { border-radius: 100%; } ._epNwrNGv[data-action], ._epNwrNGv[data-event] { cursor: pointer; } ._O689JW7n { position: relative; } ._pDNE0kYl { position: relative; } ._pDNE0kYl { margin: 0 -15px; } ._DblQBlAM { position: relative; } ._DblQBlAM { clear: both; } ._DblQBlAM[data-parallax="true"] { position: relative; background: none !important; } ._DblQBlAM__parallax { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; overflow: hidden; pointer-events: none; background-size: cover !important; background-repeat: no-repeat; } ._DblQBlAM { box-sizing: border-box; padding: 15px 0; position: relative; } ._DblQBlAM[data-container] ._DblQBlAM__container { padding-left: 15px; padding-right: 15px; width: auto; margin: auto; box-sizing: border-box; } ._DblQBlAM .pf-parallax__img { position: absolute; object-fit: cover; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; z-index: -1; } ._nDEv0Ex7 { display: block; width: 100%; margin-bottom: 20px; line-height: 1.5em; } ._nDEv0Ex7:last-child { margin-bottom: 0; } ._nDEv0Ex7:focus, ._nDEv0Ex7:active { outline: none; box-shadow: none; } .list-1st-type > li > span { display: flex; justify-content: space-between; flex-direction: row; } .list-1st-type > li > i { display: none; } @media all { #__pf_mia72 ._aKm9Ce5J { margin-top: -3px; font-size: 18px; font-weight: bold; color: rgb(255, 255, 255); margin-bottom: 5px; } #__pf_mia72 ._4Kv7CX3B { font-family: Roboto; font-size: 14px; font-weight: normal; line-height: 1.63; color: rgb(201, 201, 201); } .__pf_mia72 ._kjzXC2Yn[data-id="_kjzXC2Yn"] { padding: 0px 0px 65px; text-align: right; } .__pf_mia72 ._ZNRMCWKN[data-id="_ZNRMCWKN"] { padding: 0px 0px 65px; text-align: right; } .__pf_mia72 ._lVZXCern[data-id="_lVZXCern"] { padding: 0px 0px 65px; text-align: right; } } @media only screen and (max-width: 767px) { } @media only screen and (min-width: 768px) and (max-width: 991px) { } @media only screen and (min-width: 992px) and (max-width: 1199px) { } @media only screen and (min-width: 1200px) { } window.__pagefly_options__=window.__pagefly_options__||[],window.__pagefly_options__.push({"isBackend":false,"isPreview":false,"key":"helper","css":[],"js":[],"page_id":"30"});
צילומים אישיים ופרטיים למטרות שונות, וצילומים עסקיים ליחסי ציבור ופרסום... ._ERbj1g7D { position: relative; } ._nDEv0Ex7 { display: block; width: 100%; margin-bottom: 20px; line-height: 1.5em; } ._nDEv0Ex7:last-child { margin-bottom: 0; } ._nDEv0Ex7:focus, ._nDEv0Ex7:active { outline: none; box-shadow: none; } ._VWvqNvR9 { vertical-align: middle; } ._7XqAY8_A > span:last-child { line-height: inherit; } ._7XqAY8_A[class*="dropcap--"] > span:first-child { display: block; margin-right: 10px; float: left; font-size: 2em; background: #919da9; color: black; width: 50px; height: 50px; line-height: 50px; } ._7XqAY8_A[class*="dropcap--"]:not(.dropcap--none) > span:first-child { margin-right: 20px; text-align: center; } ._7XqAY8_A.dropcap--none > span:first-child { text-align: inherit; line-height: 1 !important; width: auto !important; height: auto !important; background: none !important; border-radius: 0; } ._7XqAY8_A.dropcap--circle > span:first-child { border-radius: 100%; } ._7XqAY8_A:not([class*="dropcap--"]) > span { margin-right: 0 !important; } ._7XqAY8_A ol, ._7XqAY8_A ul { list-style-position: inside; } ._7XqAY8_A blockquote { font-size: inherit; } ._O689JW7n { position: relative; } ._pDNE0kYl { position: relative; } ._pDNE0kYl { margin: 0 -15px; } ._DblQBlAM { position: relative; } ._DblQBlAM { clear: both; } ._DblQBlAM[data-parallax="true"] { position: relative; background: none !important; } ._DblQBlAM__parallax { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; overflow: hidden; pointer-events: none; background-size: cover !important; background-repeat: no-repeat; } ._DblQBlAM { box-sizing: border-box; padding: 15px 0; position: relative; } ._DblQBlAM[data-container] ._DblQBlAM__container { padding-left: 15px; padding-right: 15px; width: auto; margin: auto; box-sizing: border-box; } ._DblQBlAM .pf-parallax__img { position: absolute; object-fit: cover; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; z-index: -1; } ._wzvzgGqY { padding: 1rem 0; border: none; position: relative; } ._wzvzgGqY hr { border-top: 2px dashed red; } ._GwlbZrJE { font-size: 1em; vertical-align: middle; text-align: center; width: auto; height: auto; } ._GwlbZrJE--diamond, ._GwlbZrJE--circle, ._GwlbZrJE--square { width: 50px; height: 50px; line-height: 50px; border: 1px solid; } ._GwlbZrJE--circle { border-radius: 100%; } ._GwlbZrJE--diamond { transform: rotate(45deg); -webkit-transform: rotate(45deg); } ._GwlbZrJE--diamond:before { display: block; transform: rotate(-45deg); -webkit-transform: rotate(-45deg); } ._qaQP6rvk > a { color: inherit !important; } ._qaQP6rvk > span { font-weight: inherit; } ._qaQP6rvk { word-break: break-word; } ._qaQP6rvk__icon--none i, ._qaQP6rvk__icon--left i { margin-right: 0.3em; } ._qaQP6rvk__icon--right i { margin-left: 0.3em; } ._qaQP6rvk__icon--top i { margin-bottom: 0.5em; } ._qaQP6rvk__icon--top > span, ._qaQP6rvk__icon--top > a, ._qaQP6rvk__icon--top > span[data-empty][contenteditable] { display: block; } ._qaQP6rvk [class*="--diamond"] { margin-right: 1em; } ._NYd6gvae { position: relative; } ._XQwxL5Bl { position: relative; display: list-item; padding: .21428571em 0; line-height: 1.7; } ._XQwxL5Bl a { color: inherit; } ._1rloNvJ_ { position: relative; } ._1rloNvJ_ { font-size: 1em; padding: 1em 0; list-style-position: inside; } ._1rloNvJ_ li > span { vertical-align: baseline; } ._1rloNvJ_ i { margin-right: 5px; } ._epNwrNGv { position: relative; overflow: hidden; display: inline-flex; justify-content: flex-start; align-items: flex-start; vertical-align: middle; max-width: 100%; } ._epNwrNGv picture { width: 100%; } ._epNwrNGv img { display: inline-block; object-fit: cover; max-width: 100%; max-height: 100%; height: auto; text-align: center; width: 100%; vertical-align: middle; position: unset; } ._epNwrNGv img.pf-placeholder-svg{ min-width: 150px; } ._epNwrNGv.image--rounded { border-radius: 10px; } ._epNwrNGv.image--circle { border-radius: 100%; } ._epNwrNGv[data-action], ._epNwrNGv[data-event] { cursor: pointer; } .list-1st-type > li > span { display: flex; justify-content: space-between; flex-direction: row; } .list-1st-type > li > i { display: none; } @media all { .__pf_s36lpg ._Ke5yClnq { margin-top: -3px; font-size: 18px; font-weight: bold; color: rgb(255, 255, 255); margin-bottom: 5px; } .__pf_s36lpg ._2AvQCDy8 { font-family: Roboto; font-size: 14px; font-weight: normal; line-height: 1.63; color: rgb(201, 201, 201); } .__pf_s36lpg ._w6gNh4a6[data-id="_w6gNh4a6"] { text-align: right; } .__pf_s36lpg ._r4b1tzEK[data-id="_r4b1tzEK"] { font-size: 30px; font-weight: bold; color: rgb(241, 129, 129); margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; } .__pf_s36lpg ._8M2RhQjq[data-id="_8M2RhQjq"] { line-height: 1.63; margin-bottom: 0px; font-size: 16px; } .__pf_s36lpg ._QR5DFqDR[data-id="_QR5DFqDR"] ._6pVxb12e { color: rgb(241, 129, 129); } .__pf_s36lpg ._QR5DFqDR[data-id="_QR5DFqDR"] { font-size: 20px; } .__pf_s36lpg ._mRq7FxAb[data-id="_mRq7FxAb"] ._6pVxb12e { color: black; } .__pf_s36lpg ._mRq7FxAb[data-id="_mRq7FxAb"] { font-size: 16px; } .__pf_s36lpg ._9V8wFkqB[data-id="_9V8wFkqB"] ._6pVxb12e { color: rgb(241, 129, 129); } .__pf_s36lpg ._9V8wFkqB[data-id="_9V8wFkqB"] { font-size: 20px; } .__pf_s36lpg ._DBezFjvR[data-id="_DBezFjvR"] ._6pVxb12e { color: black; } .__pf_s36lpg ._DBezFjvR[data-id="_DBezFjvR"] { font-size: 16px; } .__pf_s36lpg ._DRr7F15V[data-id="_DRr7F15V"] ._6pVxb12e { color: rgb(241, 129, 129); } .__pf_s36lpg ._DRr7F15V[data-id="_DRr7F15V"] { font-size: 20px; } .__pf_s36lpg ._QRlrFxzV[data-id="_QRlrFxzV"] ._6pVxb12e { color: black; } .__pf_s36lpg ._QRlrFxzV[data-id="_QRlrFxzV"] { font-size: 16px; } .__pf_s36lpg ._ABgWF460[data-id="_ABgWF460"] ._6pVxb12e { color: rgb(241, 129, 129); } .__pf_s36lpg ._ABgWF460[data-id="_ABgWF460"] { font-size: 20px; } .__pf_s36lpg ._Kbv4F99V[data-id="_Kbv4F99V"] ._6pVxb12e { color: black; } .__pf_s36lpg ._Kbv4F99V[data-id="_Kbv4F99V"] { font-size: 16px; } .__pf_s36lpg ._O_8ZhBjz[data-id="_O_8ZhBjz"] { list-style-position: inside; list-style-type: none; } .__pf_s36lpg ._OwyWSr5n[data-id="_OwyWSr5n"] { display: flex; align-items: center; text-align: right; } .__pf_s36lpg ._QZzXholn[data-id="_QZzXholn"] { padding: 0px 0px 65px; } } @media only screen and (max-width: 767px) { .__pf_s36lpg ._r4b1tzEK[data-id="_r4b1tzEK"] { font-size: 25px; } } @media only screen and (min-width: 768px) and (max-width: 991px) { .__pf_s36lpg ._r4b1tzEK[data-id="_r4b1tzEK"] { font-size: 25px; } } @media only screen and (min-width: 992px) and (max-width: 1199px) { } @media only screen and (min-width: 1200px) { }
חוויה מרגשת, מזכרת מהממת ומתנה לאהובים עליכם ביותר, אלו צילומים שלא תשכחו אף פעם... ._ERbj1g7D { position: relative; } ._VWvqNvR9 { vertical-align: middle; } ._7XqAY8_A > span:last-child { line-height: inherit; } ._7XqAY8_A[class*="dropcap--"] > span:first-child { display: block; margin-right: 10px; float: left; font-size: 2em; background: #919da9; color: black; width: 50px; height: 50px; line-height: 50px; } ._7XqAY8_A[class*="dropcap--"]:not(.dropcap--none) > span:first-child { margin-right: 20px; text-align: center; } ._7XqAY8_A.dropcap--none > span:first-child { text-align: inherit; line-height: 1 !important; width: auto !important; height: auto !important; background: none !important; border-radius: 0; } ._7XqAY8_A.dropcap--circle > span:first-child { border-radius: 100%; } ._7XqAY8_A:not([class*="dropcap--"]) > span { margin-right: 0 !important; } ._7XqAY8_A ol, ._7XqAY8_A ul { list-style-position: inside; } ._7XqAY8_A blockquote { font-size: inherit; } ._O689JW7n { position: relative; } ._pDNE0kYl { position: relative; } ._pDNE0kYl { margin: 0 -15px; } ._DblQBlAM { position: relative; } ._DblQBlAM { clear: both; } ._DblQBlAM[data-parallax="true"] { position: relative; background: none !important; } ._DblQBlAM__parallax { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; overflow: hidden; pointer-events: none; background-size: cover !important; background-repeat: no-repeat; } ._DblQBlAM { box-sizing: border-box; padding: 15px 0; position: relative; } ._DblQBlAM[data-container] ._DblQBlAM__container { padding-left: 15px; padding-right: 15px; width: auto; margin: auto; box-sizing: border-box; } ._DblQBlAM .pf-parallax__img { position: absolute; object-fit: cover; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; z-index: -1; } ._wzvzgGqY { padding: 1rem 0; border: none; position: relative; } ._wzvzgGqY hr { border-top: 2px dashed red; } ._GwlbZrJE { font-size: 1em; vertical-align: middle; text-align: center; width: auto; height: auto; } ._GwlbZrJE--diamond, ._GwlbZrJE--circle, ._GwlbZrJE--square { width: 50px; height: 50px; line-height: 50px; border: 1px solid; } ._GwlbZrJE--circle { border-radius: 100%; } ._GwlbZrJE--diamond { transform: rotate(45deg); -webkit-transform: rotate(45deg); } ._GwlbZrJE--diamond:before { display: block; transform: rotate(-45deg); -webkit-transform: rotate(-45deg); } ._qaQP6rvk > a { color: inherit !important; } ._qaQP6rvk > span { font-weight: inherit; } ._qaQP6rvk { word-break: break-word; } ._qaQP6rvk__icon--none i, ._qaQP6rvk__icon--left i { margin-right: 0.3em; } ._qaQP6rvk__icon--right i { margin-left: 0.3em; } ._qaQP6rvk__icon--top i { margin-bottom: 0.5em; } ._qaQP6rvk__icon--top > span, ._qaQP6rvk__icon--top > a, ._qaQP6rvk__icon--top > span[data-empty][contenteditable] { display: block; } ._qaQP6rvk [class*="--diamond"] { margin-right: 1em; } ._NYd6gvae { position: relative; } ._epNwrNGv { position: relative; overflow: hidden; display: inline-flex; justify-content: flex-start; align-items: flex-start; vertical-align: middle; max-width: 100%; } ._epNwrNGv picture { width: 100%; } ._epNwrNGv img { display: inline-block; object-fit: cover; max-width: 100%; max-height: 100%; height: auto; text-align: center; width: 100%; vertical-align: middle; position: unset; } ._epNwrNGv img.pf-placeholder-svg{ min-width: 150px; } ._epNwrNGv.image--rounded { border-radius: 10px; } ._epNwrNGv.image--circle { border-radius: 100%; } ._epNwrNGv[data-action], ._epNwrNGv[data-event] { cursor: pointer; } ._nDEv0Ex7 { display: block; width: 100%; margin-bottom: 20px; line-height: 1.5em; } ._nDEv0Ex7:last-child { margin-bottom: 0; } ._nDEv0Ex7:focus, ._nDEv0Ex7:active { outline: none; box-shadow: none; } .list-1st-type > li > span { display: flex; justify-content: space-between; flex-direction: row; } .list-1st-type > li > i { display: none; } @media all { .__pf_o8ftzh ._Z4qZC1eD { margin-top: -3px; font-size: 18px; font-weight: bold; color: rgb(255, 255, 255); margin-bottom: 5px; } .__pf_o8ftzh ._5_vxCNqJ { font-family: Roboto; font-size: 14px; font-weight: normal; line-height: 1.63; color: rgb(201, 201, 201); } .__pf_o8ftzh ._VDB0hblZ[data-id="_VDB0hblZ"] { text-align: right; } .__pf_o8ftzh ._18_gHmj4[data-id="_18_gHmj4"] { font-size: 30px; font-weight: bold; color: rgb(217, 181, 60); margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; } .__pf_o8ftzh ._n3yahXyZ[data-id="_n3yahXyZ"] { line-height: 1.63; margin-bottom: 0px; text-align: right; font-size: 16px; } .__pf_o8ftzh ._ORewU1wD[data-id="_ORewU1wD"] { display: flex; align-items: center; } .__pf_o8ftzh ._w8kmH3_o[data-id="_w8kmH3_o"] { font-size: 24px; font-weight: bold; color: rgb(217, 181, 60); margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; } .__pf_o8ftzh ._QD47hKlq[data-id="_QD47hKlq"] { line-height: 1.63; margin-bottom: 0px; text-align: right; font-size: 16px; } .__pf_o8ftzh ._lzPXUmER[data-id="_lzPXUmER"] { display: flex; align-items: center; } .__pf_o8ftzh ._KYmWH7Kv[data-id="_KYmWH7Kv"] { font-size: 24px; font-weight: bold; color: rgb(217, 181, 60); margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; } .__pf_o8ftzh ._B3rGh1nq[data-id="_B3rGh1nq"] { line-height: 1.63; margin-bottom: 0px; text-align: right; font-size: 16px; } .__pf_o8ftzh ._ApX8UgNz[data-id="_ApX8UgNz"] { display: flex; align-items: center; } .__pf_o8ftzh ._ZvP6Hk94[data-id="_ZvP6Hk94"] { font-size: 24px; font-weight: bold; color: rgb(217, 181, 60); margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; } .__pf_o8ftzh ._kDG2hkGJ[data-id="_kDG2hkGJ"] { line-height: 1.63; margin-bottom: 0px; text-align: right; font-size: 16px; } .__pf_o8ftzh ._kR99ULBR[data-id="_kR99ULBR"] { display: flex; align-items: center; } .__pf_o8ftzh ._WvzeH294[data-id="_WvzeH294"] { font-size: 24px; font-weight: bold; color: rgb(217, 181, 60); margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; } .__pf_o8ftzh ._pZ_9h_AJ[data-id="_pZ_9h_AJ"] { line-height: 1.63; margin-bottom: 0px; text-align: right; font-size: 16px; } .__pf_o8ftzh ._8RY8U0Oz[data-id="_8RY8U0Oz"] { display: flex; align-items: center; } .__pf_o8ftzh ._KopbHP34[data-id="_KopbHP34"] { font-size: 24px; font-weight: bold; color: rgb(217, 181, 60); margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; } .__pf_o8ftzh ._vDwEU0YD[data-id="_vDwEU0YD"] { display: flex; align-items: center; } .__pf_o8ftzh ._k1zktxd1[data-id="_k1zktxd1"] { padding: 0px 0px 65px; text-align: right; } .__pf_o8ftzh ._oQn2H50Q[data-id="_oQn2H50Q"] { font-size: 2em; color: rgb(217, 181, 60); margin-top: 10px; } .__pf_o8ftzh ._A4BQH2E4[data-id="_A4BQH2E4"] { margin-top: 0px; color: rgb(217, 181, 60); font-weight: 700; } .__pf_o8ftzh ._NJkzha4J[data-id="_NJkzha4J"] { font-size: 16px; } .__pf_o8ftzh ._Pnx0HLmd[data-id="_Pnx0HLmd"] { margin-left: 15px; } .__pf_o8ftzh ._ZXGYH7Ar[data-id="_ZXGYH7Ar"] { display: flex; } .__pf_o8ftzh ._7PqAH_kr[data-id="_7PqAH_kr"] { font-size: 2em; color: rgb(217, 181, 60); margin-top: 10px; } .__pf_o8ftzh ._wvQAHQM4[data-id="_wvQAHQM4"] { margin-top: 0px; color: rgb(217, 181, 60); font-weight: 700; } .__pf_o8ftzh ._VZwnhlyq[data-id="_VZwnhlyq"] { font-size: 16px; } .__pf_o8ftzh ._LXqEHqNn[data-id="_LXqEHqNn"] { margin-left: 15px; } .__pf_o8ftzh ._EXZpHNDW[data-id="_EXZpHNDW"] { display: flex; } .__pf_o8ftzh ._4Q5xHaN9[data-id="_4Q5xHaN9"] { font-size: 2em; color: rgb(217, 181, 60); margin-top: 10px; } .__pf_o8ftzh ._z83lHBQo[data-id="_z83lHBQo"] { margin-top: 0px; color: rgb(217, 181, 60); font-weight: 700; } .__pf_o8ftzh ._5qYGhnED[data-id="_5qYGhnED"] { font-size: 16px; } .__pf_o8ftzh ._onvEHjjW[data-id="_onvEHjjW"] { margin-left: 15px; } .__pf_o8ftzh ._Rrk0HV6d[data-id="_Rrk0HV6d"] { display: flex; } .__pf_o8ftzh ._zrNGHnLP[data-id="_zrNGHnLP"] { font-size: 2em; color: rgb(217, 181, 60); margin-top: 10px; } .__pf_o8ftzh ._BoaNHjW4[data-id="_BoaNHjW4"] { margin-top: 0px; color: rgb(217, 181, 60); font-weight: 700; } .__pf_o8ftzh ._aqvYhanJ[data-id="_aqvYhanJ"] { font-size: 16px; } .__pf_o8ftzh ._RWbvHb3W[data-id="_RWbvHb3W"] { margin-left: 15px; } .__pf_o8ftzh ._eW_oHz8r[data-id="_eW_oHz8r"] { display: flex; } .__pf_o8ftzh ._3V1bHxd9[data-id="_3V1bHxd9"] { font-size: 2em; color: rgb(217, 181, 60); margin-top: 10px; } .__pf_o8ftzh ._w4kmHG_8[data-id="_w4kmHG_8"] { margin-top: 0px; color: rgb(217, 181, 60); font-weight: 700; } .__pf_o8ftzh ._Qq47hzl3[data-id="_Qq47hzl3"] { font-size: 16px; } .__pf_o8ftzh ._ZW9vHxwr[data-id="_ZW9vHxwr"] { margin-left: 15px; } .__pf_o8ftzh ._An5KHgZr[data-id="_An5KHgZr"] { display: flex; } .__pf_o8ftzh ._E9R7HKAQ[data-id="_E9R7HKAQ"] { font-size: 2em; color: rgb(217, 181, 60); margin-top: 10px; } .__pf_o8ftzh ._mYEXHyx8[data-id="_mYEXHyx8"] { margin-top: 0px; color: rgb(217, 181, 60); font-weight: 700; } .__pf_o8ftzh ._vqjQhQLq[data-id="_vqjQhQLq"] { color: rgb(255, 255, 255); font-size: 16px; } .__pf_o8ftzh ._0dgbHVDd[data-id="_0dgbHVDd"] { margin-left: 15px; color: white; } .__pf_o8ftzh ._4d2xHEZd[data-id="_4d2xHEZd"] { display: flex; } .__pf_o8ftzh ._J93_H2gr[data-id="_J93_H2gr"] { font-size: 2em; color: rgb(217, 181, 60); margin-top: 10px; } .__pf_o8ftzh ._KomWHdP8[data-id="_KomWHdP8"] { margin-top: 0px; color: rgb(217, 181, 60); font-weight: 700; } .__pf_o8ftzh ._BZrGhPBJ[data-id="_BZrGhPBJ"] { font-size: 16px; } .__pf_o8ftzh ._PnOEHm6n[data-id="_PnOEHm6n"] { margin-left: 15px; } .__pf_o8ftzh ._6noYHPOd[data-id="_6noYHPOd"] { display: flex; } .__pf_o8ftzh ._O9mXHWqr[data-id="_O9mXHWqr"] { font-size: 2em; color: rgb(217, 181, 60); margin-top: 10px; } .__pf_o8ftzh ._N8nbHQL4[data-id="_N8nbHQL4"] { margin-top: 0px; color: rgb(217, 181, 60); font-weight: 700; } .__pf_o8ftzh ._KqgzhrxZ[data-id="_KqgzhrxZ"] { color: rgb(255, 255, 255); font-size: 16px; } .__pf_o8ftzh ._8WlzHR0n[data-id="_8WlzHR0n"] { margin-left: 15px; color: white; }…
בוק דוגמנות הוא כרטיס הביקור שלכם לעולם הדוגמנות, האופנה והזוהר... ._ERbj1g7D { position: relative; } ._VWvqNvR9 { vertical-align: middle; } ._7XqAY8_A > span:last-child { line-height: inherit; } ._7XqAY8_A[class*="dropcap--"] > span:first-child { display: block; margin-right: 10px; float: left; font-size: 2em; background: #919da9; color: black; width: 50px; height: 50px; line-height: 50px; } ._7XqAY8_A[class*="dropcap--"]:not(.dropcap--none) > span:first-child { margin-right: 20px; text-align: center; } ._7XqAY8_A.dropcap--none > span:first-child { text-align: inherit; line-height: 1 !important; width: auto !important; height: auto !important; background: none !important; border-radius: 0; } ._7XqAY8_A.dropcap--circle > span:first-child { border-radius: 100%; } ._7XqAY8_A:not([class*="dropcap--"]) > span { margin-right: 0 !important; } ._7XqAY8_A ol, ._7XqAY8_A ul { list-style-position: inside; } ._7XqAY8_A blockquote { font-size: inherit; } ._O689JW7n { position: relative; } ._pDNE0kYl { position: relative; } ._pDNE0kYl { margin: 0 -15px; } ._DblQBlAM { position: relative; } ._DblQBlAM { clear: both; } ._DblQBlAM[data-parallax="true"] { position: relative; background: none !important; } ._DblQBlAM__parallax { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; overflow: hidden; pointer-events: none; background-size: cover !important; background-repeat: no-repeat; } ._DblQBlAM { box-sizing: border-box; padding: 15px 0; position: relative; } ._DblQBlAM[data-container] ._DblQBlAM__container { padding-left: 15px; padding-right: 15px; width: auto; margin: auto; box-sizing: border-box; } ._DblQBlAM .pf-parallax__img { position: absolute; object-fit: cover; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; z-index: -1; } ._wzvzgGqY { padding: 1rem 0; border: none; position: relative; } ._wzvzgGqY hr { border-top: 2px dashed red; } ._GwlbZrJE { font-size: 1em; vertical-align: middle; text-align: center; width: auto; height: auto; } ._GwlbZrJE--diamond, ._GwlbZrJE--circle, ._GwlbZrJE--square { width: 50px; height: 50px; line-height: 50px; border: 1px solid; } ._GwlbZrJE--circle { border-radius: 100%; } ._GwlbZrJE--diamond { transform: rotate(45deg); -webkit-transform: rotate(45deg); } ._GwlbZrJE--diamond:before { display: block; transform: rotate(-45deg); -webkit-transform: rotate(-45deg); } ._qaQP6rvk > a { color: inherit !important; } ._qaQP6rvk > span { font-weight: inherit; } ._qaQP6rvk { word-break: break-word; } ._qaQP6rvk__icon--none i, ._qaQP6rvk__icon--left i { margin-right: 0.3em; } ._qaQP6rvk__icon--right i { margin-left: 0.3em; } ._qaQP6rvk__icon--top i { margin-bottom: 0.5em; } ._qaQP6rvk__icon--top > span, ._qaQP6rvk__icon--top > a, ._qaQP6rvk__icon--top > span[data-empty][contenteditable] { display: block; } ._qaQP6rvk [class*="--diamond"] { margin-right: 1em; } ._NYd6gvae { position: relative; } ._epNwrNGv { position: relative; overflow: hidden; display: inline-flex; justify-content: flex-start; align-items: flex-start; vertical-align: middle; max-width: 100%; } ._epNwrNGv picture { width: 100%; } ._epNwrNGv img { display: inline-block; object-fit: cover; max-width: 100%; max-height: 100%; height: auto; text-align: center; width: 100%; vertical-align: middle; position: unset; } ._epNwrNGv img.pf-placeholder-svg{ min-width: 150px; } ._epNwrNGv.image--rounded { border-radius: 10px; } ._epNwrNGv.image--circle { border-radius: 100%; } ._epNwrNGv[data-action], ._epNwrNGv[data-event] { cursor: pointer; } ._nDEv0Ex7 { display: block; width: 100%; margin-bottom: 20px; line-height: 1.5em; } ._nDEv0Ex7:last-child { margin-bottom: 0; } ._nDEv0Ex7:focus, ._nDEv0Ex7:active { outline: none; box-shadow: none; } .list-1st-type > li > span { display: flex; justify-content: space-between; flex-direction: row; } .list-1st-type > li > i { display: none; } @media all { .__pf_dlv3vi ._5G8oC5BG { margin-top: -3px; font-size: 18px; font-weight: bold; color: rgb(255, 255, 255); margin-bottom: 5px; } .__pf_dlv3vi ._aLvmCBPq { font-family: Roboto; font-size: 14px; font-weight: normal; line-height: 1.63; color: rgb(201, 201, 201); } .__pf_dlv3vi ._d8rvh0wj[data-id="_d8rvh0wj"] { text-align: right; } .__pf_dlv3vi ._j5bECe9w[data-id="_j5bECe9w"] { font-size: 24px; font-weight: bold; color: rgb(217, 181, 60); margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; } .__pf_dlv3vi ._9j25hrNW[data-id="_9j25hrNW"] { line-height: 1.63; margin-bottom: 0px; text-align: right; font-size: 16px; } .__pf_dlv3vi ._EKj2CbOw[data-id="_EKj2CbOw"] { font-size: 24px; font-weight: bold; color: rgb(217, 181, 60); margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; } .__pf_dlv3vi ._GV5ph_28[data-id="_GV5ph_28"] { line-height: 1.63; margin-bottom: 0px; text-align: right; font-size: 16px; } .__pf_dlv3vi ._aDmkiY0M[data-id="_aDmkiY0M"] { display: flex; align-items: center; } .__pf_dlv3vi ._MwxxCanw[data-id="_MwxxCanw"] { font-size: 24px; font-weight: bold; color: rgb(217, 181, 60); margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; } .__pf_dlv3vi ._OWwJh7yW[data-id="_OWwJh7yW"] { line-height: 1.63; margin-bottom: 0px; text-align: right; font-size: 16px; } .__pf_dlv3vi ._o5o7CZom[data-id="_o5o7CZom"] { font-size: 24px; font-weight: bold; color: rgb(217, 181, 60); margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; } .__pf_dlv3vi ._mjvvhrEj[data-id="_mjvvhrEj"] { line-height: 1.63; margin-bottom: 0px; text-align: right; font-size: 16px; } .__pf_dlv3vi ._AD5_i6KE[data-id="_AD5_i6KE"] { display: flex; align-items: center; } .__pf_dlv3vi ._nVWvCG6m[data-id="_nVWvCG6m"] { font-size: 24px; font-weight: bold; color: rgb(217, 181, 60); margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; } .__pf_dlv3vi ._J8eqhlAW[data-id="_J8eqhlAW"] { line-height: 1.63; margin-bottom: 0px; text-align: right; font-size: 16px; } .__pf_dlv3vi ._lKaxCMj5[data-id="_lKaxCMj5"] { font-size: 24px; font-weight: bold; color: rgb(217, 181, 60); margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; } .__pf_dlv3vi ._YVOdhNwW[data-id="_YVOdhNwW"] { line-height: 1.63; margin-bottom: 0px; text-align: right; font-size: 16px; } .__pf_dlv3vi ._LEoki3xM[data-id="_LEoki3xM"] { display: flex; align-items: center; } .__pf_dlv3vi ._6KJGCB9m[data-id="_6KJGCB9m"] { font-size: 24px; font-weight: bold; color: rgb(217, 181, 60); margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; } .__pf_dlv3vi ._xglrhpBj[data-id="_xglrhpBj"] { line-height: 1.63; margin-bottom: 0px; text-align: right; font-size: 16px; } .__pf_dlv3vi ._JElki961[data-id="_JElki961"] { display: flex; align-items: center; } .__pf_dlv3vi ._amZZCgQm[data-id="_amZZCgQm"] { font-size: 24px; font-weight: bold; color: rgb(217, 181, 60); margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; } .__pf_dlv3vi ._M8mBhMwW[data-id="_M8mBhMwW"] { line-height: 1.63; margin-bottom: 0px; text-align: right; font-size: 16px; } .__pf_dlv3vi ._xMX3i0K1[data-id="_xMX3i0K1"] { display: flex; align-items: center; } .__pf_dlv3vi ._j5bECQlw[data-id="_j5bECQlw"] { font-size: 24px; font-weight: bold; color: rgb(217, 181, 60); margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; } .__pf_dlv3vi ._9j25hayW[data-id="_9j25hayW"] { line-height: 1.63; margin-bottom: 0px; text-align: right; font-size: 16px; } .__pf_dlv3vi ._Qw8giGq1[data-id="_Qw8giGq1"] { display: flex; align-items: center; } .__pf_dlv3vi ._kwL2CXn5[data-id="_kwL2CXn5"] { font-size: 24px; font-weight: bold; color: rgb(217, 181, 60); margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; } .__pf_dlv3vi ._bWPehdMg[data-id="_bWPehdMg"] { line-height: 1.63; margin-bottom: 0px; text-align: right; font-size: 16px; } .__pf_dlv3vi ._JELGim_E[data-id="_JELGim_E"] { display: flex; align-items: center; } .__pf_dlv3vi ._NKYXCOaw[data-id="_NKYXCOaw"] { font-size: 24px; font-weight: bold; color: rgb(217, 181, 60); margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; } .__pf_dlv3vi ._XMYRi5y1[data-id="_XMYRi5y1"] { display: flex; align-items: center; } .__pf_dlv3vi ._kOzwtqAv[data-id="_kOzwtqAv"] { padding: 0px 0px 65px; text-align: right; } .__pf_dlv3vi ._vK7wtERY[data-id="_vK7wtERY"] { font-size: 2em; color: rgb(217, 181, 60); margin-top: 10px; } .__pf_dlv3vi ._vwEaCARm[data-id="_vwEaCARm"] { margin-top: 0px; color: rgb(217, 181, 60); font-weight: 700; } .__pf_dlv3vi ._qjAKhy0j[data-id="_qjAKhy0j"] { font-size: 16px; } .__pf_dlv3vi ._vxmoH5YV[data-id="_vxmoH5YV"] { margin-left: 15px; } .__pf_dlv3vi ._0Vv6HOPD[data-id="_0Vv6HOPD"] { display: flex; } .__pf_dlv3vi ._rKb3trek[data-id="_rKb3trek"] { font-size: 2em; color: rgb(217, 181, 60); margin-top: 10px; } .__pf_dlv3vi ._nm7gCWpK[data-id="_nm7gCWpK"] { margin-top: 0px; color: rgb(217, 181, 60); font-weight: 700; } .__pf_dlv3vi ._BjD5h3rj[data-id="_BjD5h3rj"] { font-size: 16px; } .__pf_dlv3vi ._eD2eHJ4K[data-id="_eD2eHJ4K"] { margin-left: 15px; } .__pf_dlv3vi ._pxO8HJGV[data-id="_pxO8HJGV"] { display: flex; } .__pf_dlv3vi ._wk07tVbK[data-id="_wk07tVbK"] { font-size: 2em; color: rgb(217, 181, 60); padding-top: 10px; margin-top: 10px; } .__pf_dlv3vi ._0VGMCXYm[data-id="_0VGMCXYm"] { margin-top: 0px; color: rgb(217, 181, 60); font-weight: 700; } .__pf_dlv3vi ._Mg15hPOW[data-id="_Mg15hPOW"] { color: rgb(255, 255, 255); font-size: 16px; } .__pf_dlv3vi ._2V87HZP1[data-id="_2V87HZP1"] { margin-left: 15px; color: white; } .__pf_dlv3vi ._exLEHplD[data-id="_exLEHplD"] { display: flex; } .__pf_dlv3vi ._lYqptZQk[data-id="_lYqptZQk"] { font-size: 2em; color: rgb(217, 181, 60); margin-top: 10px; } .__pf_dlv3vi ._1Kr2C21V[data-id="_1Kr2C21V"] { margin-top: 0px; color: rgb(217, 181, 60); font-weight: 700; } .__pf_dlv3vi ._djrvh6wg[data-id="_djrvh6wg"] { font-size: 16px; } .__pf_dlv3vi ._mKp9H2mK[data-id="_mKp9H2mK"] { margin-left: 15px; } .__pf_dlv3vi ._yKYkHRJV[data-id="_yKYkHRJV"] { display: flex; } .__pf_dlv3vi ._Gk23tJ6Y[data-id="_Gk23tJ6Y"] { font-size: 2em; color: rgb(217, 181, 60); margin-top: 10px; } .__pf_dlv3vi ._3m13CMXw[data-id="_3m13CMXw"]…
לבעלי מקצועות חופשיים, עצמאים, מתווכים, פוליטיקאים  או אמנים - כולם צריכים תמונה יצוגית... ._ERbj1g7D { position: relative; } ._VWvqNvR9 { vertical-align: middle; } ._7XqAY8_A > span:last-child { line-height: inherit; } ._7XqAY8_A[class*="dropcap--"] > span:first-child { display: block; margin-right: 10px; float: left; font-size: 2em; background: #919da9; color: black; width: 50px; height: 50px; line-height: 50px; } ._7XqAY8_A[class*="dropcap--"]:not(.dropcap--none) > span:first-child { margin-right: 20px; text-align: center; } ._7XqAY8_A.dropcap--none > span:first-child { text-align: inherit; line-height: 1 !important; width: auto !important; height: auto !important; background: none !important; border-radius: 0; } ._7XqAY8_A.dropcap--circle > span:first-child { border-radius: 100%; } ._7XqAY8_A:not([class*="dropcap--"]) > span { margin-right: 0 !important; } ._7XqAY8_A ol, ._7XqAY8_A ul { list-style-position: inside; } ._7XqAY8_A blockquote { font-size: inherit; } ._O689JW7n { position: relative; } ._pDNE0kYl { position: relative; } ._pDNE0kYl { margin: 0 -15px; } ._DblQBlAM { position: relative; } ._DblQBlAM { clear: both; } ._DblQBlAM[data-parallax="true"] { position: relative; background: none !important; } ._DblQBlAM__parallax { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; overflow: hidden; pointer-events: none; background-size: cover !important; background-repeat: no-repeat; } ._DblQBlAM { box-sizing: border-box; padding: 15px 0; position: relative; } ._DblQBlAM[data-container] ._DblQBlAM__container { padding-left: 15px; padding-right: 15px; width: auto; margin: auto; box-sizing: border-box; } ._DblQBlAM .pf-parallax__img { position: absolute; object-fit: cover; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; z-index: -1; } ._wzvzgGqY { padding: 1rem 0; border: none; position: relative; } ._wzvzgGqY hr { border-top: 2px dashed red; } ._GwlbZrJE { font-size: 1em; vertical-align: middle; text-align: center; width: auto; height: auto; } ._GwlbZrJE--diamond, ._GwlbZrJE--circle, ._GwlbZrJE--square { width: 50px; height: 50px; line-height: 50px; border: 1px solid; } ._GwlbZrJE--circle { border-radius: 100%; } ._GwlbZrJE--diamond { transform: rotate(45deg); -webkit-transform: rotate(45deg); } ._GwlbZrJE--diamond:before { display: block; transform: rotate(-45deg); -webkit-transform: rotate(-45deg); } ._qaQP6rvk > a { color: inherit !important; } ._qaQP6rvk > span { font-weight: inherit; } ._qaQP6rvk { word-break: break-word; } ._qaQP6rvk__icon--none i, ._qaQP6rvk__icon--left i { margin-right: 0.3em; } ._qaQP6rvk__icon--right i { margin-left: 0.3em; } ._qaQP6rvk__icon--top i { margin-bottom: 0.5em; } ._qaQP6rvk__icon--top > span, ._qaQP6rvk__icon--top > a, ._qaQP6rvk__icon--top > span[data-empty][contenteditable] { display: block; } ._qaQP6rvk [class*="--diamond"] { margin-right: 1em; } ._NYd6gvae { position: relative; } ._epNwrNGv { position: relative; overflow: hidden; display: inline-flex; justify-content: flex-start; align-items: flex-start; vertical-align: middle; max-width: 100%; } ._epNwrNGv picture { width: 100%; } ._epNwrNGv img { display: inline-block; object-fit: cover; max-width: 100%; max-height: 100%; height: auto; text-align: center; width: 100%; vertical-align: middle; position: unset; } ._epNwrNGv img.pf-placeholder-svg{ min-width: 150px; } ._epNwrNGv.image--rounded { border-radius: 10px; } ._epNwrNGv.image--circle { border-radius: 100%; } ._epNwrNGv[data-action], ._epNwrNGv[data-event] { cursor: pointer; } ._nDEv0Ex7 { display: block; width: 100%; margin-bottom: 20px; line-height: 1.5em; } ._nDEv0Ex7:last-child { margin-bottom: 0; } ._nDEv0Ex7:focus, ._nDEv0Ex7:active { outline: none; box-shadow: none; } .list-1st-type > li > span { display: flex; justify-content: space-between; flex-direction: row; } .list-1st-type > li > i { display: none; } @media all { .__pf_p184uk ._7nrmCLKn { margin-top: -3px; font-size: 18px; font-weight: bold; color: rgb(255, 255, 255); margin-bottom: 5px; } .__pf_p184uk ._3nv4CJYD { font-family: Roboto; font-size: 14px; font-weight: normal; line-height: 1.63; color: rgb(201, 201, 201); } .__pf_p184uk ._eZe3hXVZ[data-id="_eZe3hXVZ"] { text-align: right; } .__pf_p184uk .__gbKt509[data-id="__gbKt509"] { font-size: 30px; font-weight: bold; color: rgb(217, 181, 60); margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; } .__pf_p184uk ._7M2qhQdZ[data-id="_7M2qhQdZ"] { line-height: 1.63; margin-bottom: 0px; text-align: right; font-size: 16px; } .__pf_p184uk ._m1YYI8O1[data-id="_m1YYI8O1"] { display: flex; align-items: center; } .__pf_p184uk .__gbKtay9[data-id="__gbKtay9"] { font-size: 24px; font-weight: bold; color: rgb(217, 181, 60); margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; } .__pf_p184uk ._7M2qhnBZ[data-id="_7M2qhnBZ"] { line-height: 1.63; margin-bottom: 0px; text-align: right; font-size: 16px; } .__pf_p184uk ._Vw8eIapw[data-id="_Vw8eIapw"] { display: flex; align-items: center; } .__pf_p184uk ._kLzwh0m6[data-id="_kLzwh0m6"] { padding: 0px 0px 65px; text-align: right; } .__pf_p184uk ._0QYYImyQ[data-id="_0QYYImyQ"] { font-size: 2em; color: rgb(217, 181, 60); margin-top: 10px; } .__pf_p184uk ._bgkot_AE[data-id="_bgkot_AE"] { margin-top: 0px; color: rgb(217, 181, 60); font-weight: 700; } .__pf_p184uk ._Pvq7hLm_[data-id="_Pvq7hLm_"] { font-size: 16px; } .__pf_p184uk ._bqyEsa8J[data-id="_bqyEsa8J"] { margin-left: 15px; } .__pf_p184uk ._bn78sVdJ[data-id="_bn78sVdJ"] { display: flex; } .__pf_p184uk ._1DLxI35g[data-id="_1DLxI35g"] { font-size: 2em; color: rgb(217, 181, 60); margin-top: 10px; } .__pf_p184uk ._jEnMtBVP[data-id="_jEnMtBVP"] { margin-top: 0px; color: rgb(217, 181, 60); font-weight: 700; } .__pf_p184uk ._mZjjhLnZ[data-id="_mZjjhLnZ"] { font-size: 16px; } .__pf_p184uk ._kJvxsZ2q[data-id="_kJvxsZ2q"] { margin-left: 15px; } .__pf_p184uk ._yn66sGbn[data-id="_yn66sGbn"] { display: flex; } .__pf_p184uk ._OgMOIa2K[data-id="_OgMOIa2K"] { font-size: 2em; color: rgb(217, 181, 60); margin-top: 10px; } .__pf_p184uk ._VEMVt8MZ[data-id="_VEMVt8MZ"] { margin-top: 0px; color: rgb(217, 181, 60); font-weight: 700; } .__pf_p184uk ._q_8ghklZ[data-id="_q_8ghklZ"] { color: rgb(255, 255, 255); font-size: 16px; } .__pf_p184uk ._LAQ6s0mn[data-id="_LAQ6s0mn"] { margin-left: 15px; color: white; } .__pf_p184uk ._3J9jsvgn[data-id="_3J9jsvgn"] { display: flex; } .__pf_p184uk ._OK_6I57D[data-id="_OK_6I57D"] { font-size: 2em; color: rgb(217, 181, 60); margin-top: 10px; } .__pf_p184uk ._6gOjt6X9[data-id="_6gOjt6X9"] { margin-top: 0px; color: rgb(217, 181, 60); font-weight: 700; } .__pf_p184uk ._K9gPhJLv[data-id="_K9gPhJLv"] { font-size: 16px; } .__pf_p184uk ._ye66sRbe[data-id="_ye66sRbe"] { margin-left: 15px; } .__pf_p184uk ._yJlBs8de[data-id="_yJlBs8de"] { display: flex; } .__pf_p184uk ._E86ZIXlg[data-id="_E86ZIXlg"] { font-size: 2em; color: rgb(217, 181, 60); margin-top: 10px; } .__pf_p184uk ._VExjtGyg[data-id="_VExjtGyg"] { margin-top: 0px; color: rgb(217, 181, 60); font-weight: 700; } .__pf_p184uk ._k9KVh6WZ[data-id="_k9KVh6WZ"] { font-size: 16px; } .__pf_p184uk ._MJNKs53q[data-id="_MJNKs53q"] { margin-left: 15px; } .__pf_p184uk ._rnwEs4Rn[data-id="_rnwEs4Rn"] { display: flex; } .__pf_p184uk ._VQ9JI9Mg[data-id="_VQ9JI9Mg"] { font-size: 2em; color: rgb(217, 181, 60); margin-top: 10px; } .__pf_p184uk ._KPBVtqbP[data-id="_KPBVtqbP"] { margin-top: 0px; color: rgb(217, 181, 60); font-weight: 700; } .__pf_p184uk ._6_D3hAkv[data-id="_6_D3hAkv"] { font-size: 16px; } .__pf_p184uk ._8edLs6Mn[data-id="_8edLs6Mn"] { margin-left: 15px; } .__pf_p184uk ._LqQ6slmJ[data-id="_LqQ6slmJ"] { display: flex; } .__pf_p184uk ._L10QIy73[data-id="_L10QIy73"] { text-align: right; } } @media only screen and (max-width: 767px) { .__pf_p184uk .__gbKt509[data-id="__gbKt509"] { font-size: 25px; } .__pf_p184uk .__gbKtay9[data-id="__gbKtay9"] { font-size: 25px; } } @media only screen and (min-width: 768px) and (max-width: 991px) { .__pf_p184uk .__gbKt509[data-id="__gbKt509"] { font-size: 25px; } .__pf_p184uk .__gbKtay9[data-id="__gbKtay9"] { font-size: 25px; } } @media only screen and (min-width: 992px) and (max-width: 1199px) { } @media only screen and (min-width: 1200px) { }
מתנה מושלמת לכל אירוע, ליומולדת או חג או סתם כדי להראות שאתם אוהבים. לחברים, חברות או לעצמכם... ._ERbj1g7D { position: relative; } ._VWvqNvR9 { vertical-align: middle; } ._7XqAY8_A > span:last-child { line-height: inherit; } ._7XqAY8_A[class*="dropcap--"] > span:first-child { display: block; margin-right: 10px; float: left; font-size: 2em; background: #919da9; color: black; width: 50px; height: 50px; line-height: 50px; } ._7XqAY8_A[class*="dropcap--"]:not(.dropcap--none) > span:first-child { margin-right: 20px; text-align: center; } ._7XqAY8_A.dropcap--none > span:first-child { text-align: inherit; line-height: 1 !important; width: auto !important; height: auto !important; background: none !important; border-radius: 0; } ._7XqAY8_A.dropcap--circle > span:first-child { border-radius: 100%; } ._7XqAY8_A:not([class*="dropcap--"]) > span { margin-right: 0 !important; } ._7XqAY8_A ol, ._7XqAY8_A ul { list-style-position: inside; } ._7XqAY8_A blockquote { font-size: inherit; } ._O689JW7n { position: relative; } ._pDNE0kYl { position: relative; } ._pDNE0kYl { margin: 0 -15px; } ._DblQBlAM { position: relative; } ._DblQBlAM { clear: both; } ._DblQBlAM[data-parallax="true"] { position: relative; background: none !important; } ._DblQBlAM__parallax { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; overflow: hidden; pointer-events: none; background-size: cover !important; background-repeat: no-repeat; } ._DblQBlAM { box-sizing: border-box; padding: 15px 0; position: relative; } ._DblQBlAM[data-container] ._DblQBlAM__container { padding-left: 15px; padding-right: 15px; width: auto; margin: auto; box-sizing: border-box; } ._DblQBlAM .pf-parallax__img { position: absolute; object-fit: cover; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; z-index: -1; } ._wzvzgGqY { padding: 1rem 0; border: none; position: relative; } ._wzvzgGqY hr { border-top: 2px dashed red; } ._GwlbZrJE { font-size: 1em; vertical-align: middle; text-align: center; width: auto; height: auto; } ._GwlbZrJE--diamond, ._GwlbZrJE--circle, ._GwlbZrJE--square { width: 50px; height: 50px; line-height: 50px; border: 1px solid; } ._GwlbZrJE--circle { border-radius: 100%; } ._GwlbZrJE--diamond { transform: rotate(45deg); -webkit-transform: rotate(45deg); } ._GwlbZrJE--diamond:before { display: block; transform: rotate(-45deg); -webkit-transform: rotate(-45deg); } ._qaQP6rvk > a { color: inherit !important; } ._qaQP6rvk > span { font-weight: inherit; } ._qaQP6rvk { word-break: break-word; } ._qaQP6rvk__icon--none i, ._qaQP6rvk__icon--left i { margin-right: 0.3em; } ._qaQP6rvk__icon--right i { margin-left: 0.3em; } ._qaQP6rvk__icon--top i { margin-bottom: 0.5em; } ._qaQP6rvk__icon--top > span, ._qaQP6rvk__icon--top > a, ._qaQP6rvk__icon--top > span[data-empty][contenteditable] { display: block; } ._qaQP6rvk [class*="--diamond"] { margin-right: 1em; } ._NYd6gvae { position: relative; } ._epNwrNGv { position: relative; overflow: hidden; display: inline-flex; justify-content: flex-start; align-items: flex-start; vertical-align: middle; max-width: 100%; } ._epNwrNGv picture { width: 100%; } ._epNwrNGv img { display: inline-block; object-fit: cover; max-width: 100%; max-height: 100%; height: auto; text-align: center; width: 100%; vertical-align: middle; position: unset; } ._epNwrNGv img.pf-placeholder-svg{ min-width: 150px; } ._epNwrNGv.image--rounded { border-radius: 10px; } ._epNwrNGv.image--circle { border-radius: 100%; } ._epNwrNGv[data-action], ._epNwrNGv[data-event] { cursor: pointer; } ._nDEv0Ex7 { display: block; width: 100%; margin-bottom: 20px; line-height: 1.5em; } ._nDEv0Ex7:last-child { margin-bottom: 0; } ._nDEv0Ex7:focus, ._nDEv0Ex7:active { outline: none; box-shadow: none; } .list-1st-type > li > span { display: flex; justify-content: space-between; flex-direction: row; } .list-1st-type > li > i { display: none; } @media all { .__pf_wdah6 ._mrdZCLer { margin-top: -3px; font-size: 18px; font-weight: bold; color: rgb(255, 255, 255); margin-bottom: 5px; } .__pf_wdah6 ._DWvgCEaW { font-family: Roboto; font-size: 14px; font-weight: normal; line-height: 1.63; color: rgb(201, 201, 201); } .__pf_wdah6 ._VRNMhW1y[data-id="_VRNMhW1y"] { text-align: right; } .__pf_wdah6 ._j4bmCdVX[data-id="_j4bmCdVX"] { font-size: 30px; font-weight: bold; color: rgb(217, 181, 60); margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; } .__pf_wdah6 ._3m2qhOvR[data-id="_3m2qhOvR"] { line-height: 1.63; margin-bottom: 0px; text-align: right; } .__pf_wdah6 ._epq_Sdow[data-id="_epq_Sdow"] { display: flex; align-items: center; } .__pf_wdah6 ._3m2qhq7R[data-id="_3m2qhq7R"] { line-height: 1.63; margin-bottom: 0px; text-align: right; } .__pf_wdah6 ._2JZESzEx[data-id="_2JZESzEx"] { display: flex; align-items: center; } .__pf_wdah6 ._V8z7t20Z[data-id="_V8z7t20Z"] { padding: 0px 0px 65px; text-align: right; font-size: 16px; } } @media only screen and (max-width: 767px) { .__pf_wdah6 ._j4bmCdVX[data-id="_j4bmCdVX"] { font-size: 25px; } } @media only screen and (min-width: 768px) and (max-width: 991px) { .__pf_wdah6 ._j4bmCdVX[data-id="_j4bmCdVX"] { font-size: 25px; } } @media only screen and (min-width: 992px) and (max-width: 1199px) { } @media only screen and (min-width: 1200px) { }
 כרטיס הביקור של כל שחקן, גם וותיק ומנוסה ובוודאי של שחקן צעיר ומתחיל.. ._ERbj1g7D { position: relative; } ._VWvqNvR9 { vertical-align: middle; } ._7XqAY8_A > span:last-child { line-height: inherit; } ._7XqAY8_A[class*="dropcap--"] > span:first-child { display: block; margin-right: 10px; float: left; font-size: 2em; background: #919da9; color: black; width: 50px; height: 50px; line-height: 50px; } ._7XqAY8_A[class*="dropcap--"]:not(.dropcap--none) > span:first-child { margin-right: 20px; text-align: center; } ._7XqAY8_A.dropcap--none > span:first-child { text-align: inherit; line-height: 1 !important; width: auto !important; height: auto !important; background: none !important; border-radius: 0; } ._7XqAY8_A.dropcap--circle > span:first-child { border-radius: 100%; } ._7XqAY8_A:not([class*="dropcap--"]) > span { margin-right: 0 !important; } ._7XqAY8_A ol, ._7XqAY8_A ul { list-style-position: inside; } ._7XqAY8_A blockquote { font-size: inherit; } ._O689JW7n { position: relative; } ._pDNE0kYl { position: relative; } ._pDNE0kYl { margin: 0 -15px; } ._DblQBlAM { position: relative; } ._DblQBlAM { clear: both; } ._DblQBlAM[data-parallax="true"] { position: relative; background: none !important; } ._DblQBlAM__parallax { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; overflow: hidden; pointer-events: none; background-size: cover !important; background-repeat: no-repeat; } ._DblQBlAM { box-sizing: border-box; padding: 15px 0; position: relative; } ._DblQBlAM[data-container] ._DblQBlAM__container { padding-left: 15px; padding-right: 15px; width: auto; margin: auto; box-sizing: border-box; } ._DblQBlAM .pf-parallax__img { position: absolute; object-fit: cover; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; z-index: -1; } ._wzvzgGqY { padding: 1rem 0; border: none; position: relative; } ._wzvzgGqY hr { border-top: 2px dashed red; } ._GwlbZrJE { font-size: 1em; vertical-align: middle; text-align: center; width: auto; height: auto; } ._GwlbZrJE--diamond, ._GwlbZrJE--circle, ._GwlbZrJE--square { width: 50px; height: 50px; line-height: 50px; border: 1px solid; } ._GwlbZrJE--circle { border-radius: 100%; } ._GwlbZrJE--diamond { transform: rotate(45deg); -webkit-transform: rotate(45deg); } ._GwlbZrJE--diamond:before { display: block; transform: rotate(-45deg); -webkit-transform: rotate(-45deg); } ._qaQP6rvk > a { color: inherit !important; } ._qaQP6rvk > span { font-weight: inherit; } ._qaQP6rvk { word-break: break-word; } ._qaQP6rvk__icon--none i, ._qaQP6rvk__icon--left i { margin-right: 0.3em; } ._qaQP6rvk__icon--right i { margin-left: 0.3em; } ._qaQP6rvk__icon--top i { margin-bottom: 0.5em; } ._qaQP6rvk__icon--top > span, ._qaQP6rvk__icon--top > a, ._qaQP6rvk__icon--top > span[data-empty][contenteditable] { display: block; } ._qaQP6rvk [class*="--diamond"] { margin-right: 1em; } ._NYd6gvae { position: relative; } ._epNwrNGv { position: relative; overflow: hidden; display: inline-flex; justify-content: flex-start; align-items: flex-start; vertical-align: middle; max-width: 100%; } ._epNwrNGv picture { width: 100%; } ._epNwrNGv img { display: inline-block; object-fit: cover; max-width: 100%; max-height: 100%; height: auto; text-align: center; width: 100%; vertical-align: middle; position: unset; } ._epNwrNGv img.pf-placeholder-svg{ min-width: 150px; } ._epNwrNGv.image--rounded { border-radius: 10px; } ._epNwrNGv.image--circle { border-radius: 100%; } ._epNwrNGv[data-action], ._epNwrNGv[data-event] { cursor: pointer; } ._nDEv0Ex7 { display: block; width: 100%; margin-bottom: 20px; line-height: 1.5em; } ._nDEv0Ex7:last-child { margin-bottom: 0; } ._nDEv0Ex7:focus, ._nDEv0Ex7:active { outline: none; box-shadow: none; } .list-1st-type > li > span { display: flex; justify-content: space-between; flex-direction: row; } .list-1st-type > li > i { display: none; } @media all { .__pf_l0ne1k ._xY1RCbg_ { margin-top: -3px; font-size: 18px; font-weight: bold; color: rgb(255, 255, 255); margin-bottom: 5px; } .__pf_l0ne1k ._aYvPC9m4 { font-family: Roboto; font-size: 14px; font-weight: normal; line-height: 1.63; color: rgb(201, 201, 201); } .__pf_l0ne1k ._GZ4MhBDZ[data-id="_GZ4MhBDZ"] { text-align: right; } .__pf_l0ne1k ._BrGMhJ01[data-id="_BrGMhJ01"] { text-align: right; font-weight: 700; font-size: 30px; color: rgb(217, 181, 60); } .__pf_l0ne1k ._a8m7hx7d[data-id="_a8m7hx7d"] { line-height: 1.63; margin-bottom: 0px; text-align: right; font-size: 16px; } .__pf_l0ne1k ._5L1yi8xb[data-id="_5L1yi8xb"] { display: flex; align-items: center; font-size: 16px; } .__pf_l0ne1k ._V1mbhakr[data-id="_V1mbhakr"] { text-align: right; color: rgb(217, 181, 60); font-size: 24px; } .__pf_l0ne1k ._KMpJHqDA[data-id="_KMpJHqDA"] { text-align: center; } .__pf_l0ne1k ._q83oh2_8[data-id="_q83oh2_8"] { line-height: 1.63; margin-bottom: 0px; text-align: right; } .__pf_l0ne1k ._omgOioAb[data-id="_omgOioAb"] { display: flex; align-items: center; font-size: 16px; } .__pf_l0ne1k ._Qlm7HxxA[data-id="_Qlm7HxxA"] { text-align: center; } .__pf_l0ne1k ._Mdl0hApd[data-id="_Mdl0hApd"] { line-height: 1.63; margin-bottom: 0px; text-align: right; font-size: 16px; } .__pf_l0ne1k ._NLNaiDGp[data-id="_NLNaiDGp"] { display: flex; align-items: center; } .__pf_l0ne1k ._GjlxhXY4[data-id="_GjlxhXY4"] { text-align: right; color: rgb(217, 181, 60); font-size: 24px; } .__pf_l0ne1k ._QlQwHV15[data-id="_QlQwHV15"] { text-align: center; } .__pf_l0ne1k ._K8wvhBOZ[data-id="_K8wvhBOZ"] { line-height: 1.63; margin-bottom: 0px; text-align: right; font-size: 16px; } .__pf_l0ne1k ._ApYAiAGL[data-id="_ApYAiAGL"] { display: flex; align-items: center; } .__pf_l0ne1k ._drzdCkVP[data-id="_drzdCkVP"] { padding: 0px 0px 65px; text-align: right; } .__pf_l0ne1k ._zkODseo_[data-id="_zkODseo_"] { font-size: 2em; color: rgb(217, 181, 60); margin-top: 10px; } .__pf_l0ne1k ._X4BBhNR4[data-id="_X4BBhNR4"] { margin-top: 0px; color: rgb(217, 181, 60); font-weight: 700; } .__pf_l0ne1k ._nzEwHZnz[data-id="_nzEwHZnz"] { margin-left: 15px; } .__pf_l0ne1k ._7AnOH0dl[data-id="_7AnOH0dl"] { display: flex; } .__pf_l0ne1k ._ErLpsg6_[data-id="_ErLpsg6_"] { font-size: 2em; color: rgb(217, 181, 60); margin-top: 10px; } .__pf_l0ne1k ._kryDhYxj[data-id="_kryDhYxj"] { margin-top: 0px; color: rgb(217, 181, 60); font-weight: 700; } .__pf_l0ne1k ._elyYHjV5[data-id="_elyYHjV5"] { margin-left: 15px; } .__pf_l0ne1k ._RAJaHjBM[data-id="_RAJaHjBM"] { display: flex; } .__pf_l0ne1k ._y8J4szLk[data-id="_y8J4szLk"] { font-size: 2em; color: rgb(217, 181, 60); margin-top: 10px; } .__pf_l0ne1k ._voDYhAq4[data-id="_voDYhAq4"] { margin-top: 0px; color: rgb(217, 181, 60); font-weight: 700; } .__pf_l0ne1k ._0M6dHrjl[data-id="_0M6dHrjl"] { margin-left: 15px; } .__pf_l0ne1k ._VMjXHpqA[data-id="_VMjXHpqA"] { display: flex; } .__pf_l0ne1k ._J7EasBR_[data-id="_J7EasBR_"] { font-size: 2em; color: rgb(217, 181, 60); margin-top: 10px; } .__pf_l0ne1k ._7rLnhkR4[data-id="_7rLnhkR4"] { margin-top: 0px; color: rgb(217, 181, 60); font-weight: 700; } .__pf_l0ne1k ._0AWdHBEM[data-id="_0AWdHBEM"] { margin-left: 15px; } .__pf_l0ne1k ._XM48HWq5[data-id="_XM48HWq5"] { display: flex; } .__pf_l0ne1k ._B8aosq17[data-id="_B8aosq17"] { font-size: 2em; color: rgb(217, 181, 60); margin-top: 10px; } .__pf_l0ne1k ._dj7VhAko[data-id="_dj7VhAko"] { margin-top: 0px; color: rgb(217, 181, 60); font-weight: 700; } .__pf_l0ne1k ._AZK9h16d[data-id="_AZK9h16d"] { color: rgb(255, 255, 255); } .__pf_l0ne1k ._V5jXHWql[data-id="_V5jXHWql"] { margin-left: 15px; color: white; } .__pf_l0ne1k ._LzRRH0Wz[data-id="_LzRRH0Wz"] { display: flex; } .__pf_l0ne1k ._d8dQsBzr[data-id="_d8dQsBzr"] { font-size: 2em; color: rgb(217, 181, 60); margin-top: 10px; } .__pf_l0ne1k ._P4nxhWJ4[data-id="_P4nxhWJ4"] { margin-top: 0px; color: rgb(217, 181, 60); font-weight: 700; } .__pf_l0ne1k ._b5rPHLDM[data-id="_b5rPHLDM"] { margin-left: 15px; } .__pf_l0ne1k ._BlbyH1Z5[data-id="_BlbyH1Z5"] { display: flex; } .__pf_l0ne1k ._omgOi2Eb[data-id="_omgOi2Eb"] { text-align: right; } .__pf_l0ne1k ._XP9jCWdL[data-id="_XP9jCWdL"] { font-size: 16px; } } @media only screen and (max-width: 767px) { } @media only screen and (min-width: 768px) and (max-width: 991px) { } @media only screen and (min-width: 992px) and (max-width: 1199px) { } @media only screen and (min-width: 1200px) { }
תמונות טבעיות כאילו במקרה, אבל עם ידע כשרון של צלם מנוסה שיודע להוציא ממך את המקסימום... ._ERbj1g7D { position: relative; } ._VWvqNvR9 { vertical-align: middle; } ._7XqAY8_A > span:last-child { line-height: inherit; } ._7XqAY8_A[class*="dropcap--"] > span:first-child { display: block; margin-right: 10px; float: left; font-size: 2em; background: #919da9; color: black; width: 50px; height: 50px; line-height: 50px; } ._7XqAY8_A[class*="dropcap--"]:not(.dropcap--none) > span:first-child { margin-right: 20px; text-align: center; } ._7XqAY8_A.dropcap--none > span:first-child { text-align: inherit; line-height: 1 !important; width: auto !important; height: auto !important; background: none !important; border-radius: 0; } ._7XqAY8_A.dropcap--circle > span:first-child { border-radius: 100%; } ._7XqAY8_A:not([class*="dropcap--"]) > span { margin-right: 0 !important; } ._7XqAY8_A ol, ._7XqAY8_A ul { list-style-position: inside; } ._7XqAY8_A blockquote { font-size: inherit; } ._O689JW7n { position: relative; } ._pDNE0kYl { position: relative; } ._pDNE0kYl { margin: 0 -15px; } ._DblQBlAM { position: relative; } ._DblQBlAM { clear: both; } ._DblQBlAM[data-parallax="true"] { position: relative; background: none !important; } ._DblQBlAM__parallax { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; overflow: hidden; pointer-events: none; background-size: cover !important; background-repeat: no-repeat; } ._DblQBlAM { box-sizing: border-box; padding: 15px 0; position: relative; } ._DblQBlAM[data-container] ._DblQBlAM__container { padding-left: 15px; padding-right: 15px; width: auto; margin: auto; box-sizing: border-box; } ._DblQBlAM .pf-parallax__img { position: absolute; object-fit: cover; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; z-index: -1; } ._wzvzgGqY { padding: 1rem 0; border: none; position: relative; } ._wzvzgGqY hr { border-top: 2px dashed red; } ._GwlbZrJE { font-size: 1em; vertical-align: middle; text-align: center; width: auto; height: auto; } ._GwlbZrJE--diamond, ._GwlbZrJE--circle, ._GwlbZrJE--square { width: 50px; height: 50px; line-height: 50px; border: 1px solid; } ._GwlbZrJE--circle { border-radius: 100%; } ._GwlbZrJE--diamond { transform: rotate(45deg); -webkit-transform: rotate(45deg); } ._GwlbZrJE--diamond:before { display: block; transform: rotate(-45deg); -webkit-transform: rotate(-45deg); } ._qaQP6rvk > a { color: inherit !important; } ._qaQP6rvk > span { font-weight: inherit; } ._qaQP6rvk { word-break: break-word; } ._qaQP6rvk__icon--none i, ._qaQP6rvk__icon--left i { margin-right: 0.3em; } ._qaQP6rvk__icon--right i { margin-left: 0.3em; } ._qaQP6rvk__icon--top i { margin-bottom: 0.5em; } ._qaQP6rvk__icon--top > span, ._qaQP6rvk__icon--top > a, ._qaQP6rvk__icon--top > span[data-empty][contenteditable] { display: block; } ._qaQP6rvk [class*="--diamond"] { margin-right: 1em; } ._NYd6gvae { position: relative; } ._epNwrNGv { position: relative; overflow: hidden; display: inline-flex; justify-content: flex-start; align-items: flex-start; vertical-align: middle; max-width: 100%; } ._epNwrNGv picture { width: 100%; } ._epNwrNGv img { display: inline-block; object-fit: cover; max-width: 100%; max-height: 100%; height: auto; text-align: center; width: 100%; vertical-align: middle; position: unset; } ._epNwrNGv img.pf-placeholder-svg{ min-width: 150px; } ._epNwrNGv.image--rounded { border-radius: 10px; } ._epNwrNGv.image--circle { border-radius: 100%; } ._epNwrNGv[data-action], ._epNwrNGv[data-event] { cursor: pointer; } ._nDEv0Ex7 { display: block; width: 100%; margin-bottom: 20px; line-height: 1.5em; } ._nDEv0Ex7:last-child { margin-bottom: 0; } ._nDEv0Ex7:focus, ._nDEv0Ex7:active { outline: none; box-shadow: none; } .list-1st-type > li > span { display: flex; justify-content: space-between; flex-direction: row; } .list-1st-type > li > i { display: none; } @media all { .__pf_91ybbs ._XWJwCV3W { margin-top: -3px; font-size: 18px; font-weight: bold; color: rgb(255, 255, 255); margin-bottom: 5px; } .__pf_91ybbs ._PWvJCrbq { font-family: Roboto; font-size: 14px; font-weight: normal; line-height: 1.63; color: rgb(201, 201, 201); } .__pf_91ybbs ._pJ6PhwED[data-id="_pJ6PhwED"] { text-align: right; } .__pf_91ybbs ._egb_HMON[data-id="_egb_HMON"] { font-size: 30px; font-weight: bold; color: rgb(217, 181, 60); margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; } .__pf_91ybbs ._LD2lhzwZ[data-id="_LD2lhzwZ"] { line-height: 1.63; margin-bottom: 0px; text-align: right; } .__pf_91ybbs ._O788H1n7[data-id="_O788H1n7"] { display: flex; align-items: center; font-size: 16px; } .__pf_91ybbs ._40XLHnby[data-id="_40XLHnby"] { font-size: 24px; font-weight: bold; color: rgb(217, 181, 60); margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; } .__pf_91ybbs ._BZP4h1MD[data-id="_BZP4h1MD"] { line-height: 1.63; margin-bottom: 0px; text-align: right; } .__pf_91ybbs ._z4loHad7[data-id="_z4loHad7"] { display: flex; align-items: center; font-size: 16px; } .__pf_91ybbs ._LD2lhGXZ[data-id="_LD2lhGXZ"] { line-height: 1.63; margin-bottom: 0px; text-align: right; } .__pf_91ybbs ._npxRH35_[data-id="_npxRH35_"] { display: flex; align-items: center; font-size: 16px; } .__pf_91ybbs ._BNLWHRX0[data-id="_BNLWHRX0"] { font-size: 24px; font-weight: bold; color: rgb(217, 181, 60); margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; } .__pf_91ybbs ._bDGyh2QD[data-id="_bDGyh2QD"] { line-height: 1.63; margin-bottom: 0px; text-align: right; } .__pf_91ybbs ._V_0ZHLB7[data-id="_V_0ZHLB7"] { display: flex; align-items: center; font-size: 16px; } .__pf_91ybbs ._EZnwh36O[data-id="_EZnwh36O"] { line-height: 1.63; margin-bottom: 0px; text-align: right; } .__pf_91ybbs ._AQP2Hj8Q[data-id="_AQP2Hj8Q"] { font-size: 24px; font-weight: bold; color: rgb(217, 181, 60); margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; } .__pf_91ybbs ._zJp9hB2J[data-id="_zJp9hB2J"] { line-height: 1.63; margin-bottom: 0px; text-align: right; } .__pf_91ybbs ._VgVAHzGQ[data-id="_VgVAHzGQ"] { font-size: 24px; font-weight: bold; color: rgb(217, 181, 60); margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; } .__pf_91ybbs ._X_njHvGE[data-id="_X_njHvGE"] { display: flex; align-items: center; font-size: 16px; } .__pf_91ybbs ._GDE6hR0D[data-id="_GDE6hR0D"] { line-height: 1.63; margin-bottom: 0px; text-align: right; font-size: 16px; } .__pf_91ybbs ._BQLWHR7g[data-id="_BQLWHR7g"] { font-size: 24px; font-weight: bold; color: rgb(217, 181, 60); margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; } .__pf_91ybbs ._jDb0hM4D[data-id="_jDb0hM4D"] { line-height: 1.63; margin-bottom: 0px; text-align: right; font-size: 16px; } .__pf_91ybbs ._eE9RHeJE[data-id="_eE9RHeJE"] { display: flex; align-items: center; } .__pf_91ybbs ._3wzZtlGp[data-id="_3wzZtlGp"] { padding: 0px 0px 65px; text-align: right; } .__pf_91ybbs ._3RN0HkBR[data-id="_3RN0HkBR"] { font-size: 2em; color: rgb(217, 181, 60); margin-top: 10px; } .__pf_91ybbs ._mNazH9XN[data-id="_mNazH9XN"] { margin-top: 0px; color: rgb(217, 181, 60); font-weight: 700; } .__pf_91ybbs ._MzbgH92z[data-id="_MzbgH92z"] { margin-left: 15px; } .__pf_91ybbs ._oz_yHX8Z[data-id="_oz_yHX8Z"] { display: flex; } .__pf_91ybbs ._E7lBHn4q[data-id="_E7lBHn4q"] { font-size: 2em; color: rgb(217, 181, 60); margin-top: 10px; } .__pf_91ybbs ._1y7vHRaQ[data-id="_1y7vHRaQ"] { margin-top: 0px; color: rgb(217, 181, 60); font-weight: 700; } .__pf_91ybbs ._WKx4H1lz[data-id="_WKx4H1lz"] { margin-left: 15px; } .__pf_91ybbs ._QZd1HGmz[data-id="_QZd1HGmz"] { display: flex; } .__pf_91ybbs ._l7zgH9ay[data-id="_l7zgH9ay"] { font-size: 2em; color: rgb(217, 181, 60); margin-top: 10px; } .__pf_91ybbs ._B0LWHG7Q[data-id="_B0LWHG7Q"] { margin-top: 0px; color: rgb(217, 181, 60); font-weight: 700; } .__pf_91ybbs ._vkg4HDdZ[data-id="_vkg4HDdZ"] { margin-left: 15px; } .__pf_91ybbs ._dzvxHONk[data-id="_dzvxHONk"] { display: flex; } .__pf_91ybbs ._DykzHGey[data-id="_DykzHGey"] { font-size: 2em; color: rgb(217, 181, 60); margin-top: 10px; } .__pf_91ybbs ._PNr1HELN[data-id="_PNr1HELN"] { margin-top: 0px; color: rgb(217, 181, 60); font-weight: 700; } .__pf_91ybbs ._BkWpHQlk[data-id="_BkWpHQlk"] { margin-left: 15px; } .__pf_91ybbs ._wKnrHyek[data-id="_wKnrHyek"] { display: flex; } .__pf_91ybbs ._pj9wHMVR[data-id="_pj9wHMVR"] { font-size: 2em; color: rgb(217, 181, 60); margin-top: 10px; } .__pf_91ybbs ._YgB1HYr0[data-id="_YgB1HYr0"] { margin-top: 0px; color: rgb(217, 181, 60); font-weight: 700; } .__pf_91ybbs ._A05EHVLz[data-id="_A05EHVLz"] { margin-left: 15px; } .__pf_91ybbs ._GkN5HGdk[data-id="_GkN5HGdk"] { display: flex; } .__pf_91ybbs ._2j3lHaJR[data-id="_2j3lHaJR"] { font-size: 2em; color: rgb(217, 181, 60); margin-top: 10px; } .__pf_91ybbs ._pQOBH_Ay[data-id="_pQOBH_Ay"] { margin-top: 0px; color: rgb(217, 181, 60); font-weight: 700; } .__pf_91ybbs ._0DW0h4AN[data-id="_0DW0h4AN"] { color: rgb(255, 255, 255); } .__pf_91ybbs ._nZmrH5pZ[data-id="_nZmrH5pZ"] { margin-left: 15px; color: white; } .__pf_91ybbs ._901yHrgZ[data-id="_901yHrgZ"] { display: flex; } .__pf_91ybbs ._PyrOHAQy[data-id="_PyrOHAQy"] { font-size: 2em; color: rgb(217, 181, 60); margin-top: 10px; } .__pf_91ybbs ._AQDBHdJN[data-id="_AQDBHdJN"] { margin-top: 0px; color: rgb(217, 181, 60); font-weight: 700; } .__pf_91ybbs ._1ZqeHQv0[data-id="_1ZqeHQv0"] { margin-left: 15px; } .__pf_91ybbs ._2KRoHegk[data-id="_2KRoHegk"] { display: flex; } .__pf_91ybbs ._Qjw3HA4R[data-id="_Qjw3HA4R"] { font-size: 2em; color: rgb(217, 181, 60); margin-top: 10px; } .__pf_91ybbs ._egb_H4lN[data-id="_egb_H4lN"] { margin-top: 0px; color: rgb(217, 181, 60); font-weight: 700; } .__pf_91ybbs ._o0_yHE8z[data-id="_o0_yHE8z"] { margin-left: 15px; } .__pf_91ybbs ._DK3bHl_z[data-id="_DK3bHl_z"] { display: flex; } .__pf_91ybbs ._LyaZH26R[data-id="_LyaZH26R"] { font-size: 2em; color: rgb(217, 181,…
אצלי בסטודיו הסגנון הוא בוק בת-מצווה בלוק של בוק דוגמנות וצילום אופנה מקצועי... ._ERbj1g7D { position: relative; } ._VWvqNvR9 { vertical-align: middle; } ._7XqAY8_A > span:last-child { line-height: inherit; } ._7XqAY8_A[class*="dropcap--"] > span:first-child { display: block; margin-right: 10px; float: left; font-size: 2em; background: #919da9; color: black; width: 50px; height: 50px; line-height: 50px; } ._7XqAY8_A[class*="dropcap--"]:not(.dropcap--none) > span:first-child { margin-right: 20px; text-align: center; } ._7XqAY8_A.dropcap--none > span:first-child { text-align: inherit; line-height: 1 !important; width: auto !important; height: auto !important; background: none !important; border-radius: 0; } ._7XqAY8_A.dropcap--circle > span:first-child { border-radius: 100%; } ._7XqAY8_A:not([class*="dropcap--"]) > span { margin-right: 0 !important; } ._7XqAY8_A ol, ._7XqAY8_A ul { list-style-position: inside; } ._7XqAY8_A blockquote { font-size: inherit; } ._O689JW7n { position: relative; } ._pDNE0kYl { position: relative; } ._pDNE0kYl { margin: 0 -15px; } ._DblQBlAM { position: relative; } ._DblQBlAM { clear: both; } ._DblQBlAM[data-parallax="true"] { position: relative; background: none !important; } ._DblQBlAM__parallax { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; overflow: hidden; pointer-events: none; background-size: cover !important; background-repeat: no-repeat; } ._DblQBlAM { box-sizing: border-box; padding: 15px 0; position: relative; } ._DblQBlAM[data-container] ._DblQBlAM__container { padding-left: 15px; padding-right: 15px; width: auto; margin: auto; box-sizing: border-box; } ._DblQBlAM .pf-parallax__img { position: absolute; object-fit: cover; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; z-index: -1; } ._wzvzgGqY { padding: 1rem 0; border: none; position: relative; } ._wzvzgGqY hr { border-top: 2px dashed red; } ._GwlbZrJE { font-size: 1em; vertical-align: middle; text-align: center; width: auto; height: auto; } ._GwlbZrJE--diamond, ._GwlbZrJE--circle, ._GwlbZrJE--square { width: 50px; height: 50px; line-height: 50px; border: 1px solid; } ._GwlbZrJE--circle { border-radius: 100%; } ._GwlbZrJE--diamond { transform: rotate(45deg); -webkit-transform: rotate(45deg); } ._GwlbZrJE--diamond:before { display: block; transform: rotate(-45deg); -webkit-transform: rotate(-45deg); } ._qaQP6rvk > a { color: inherit !important; } ._qaQP6rvk > span { font-weight: inherit; } ._qaQP6rvk { word-break: break-word; } ._qaQP6rvk__icon--none i, ._qaQP6rvk__icon--left i { margin-right: 0.3em; } ._qaQP6rvk__icon--right i { margin-left: 0.3em; } ._qaQP6rvk__icon--top i { margin-bottom: 0.5em; } ._qaQP6rvk__icon--top > span, ._qaQP6rvk__icon--top > a, ._qaQP6rvk__icon--top > span[data-empty][contenteditable] { display: block; } ._qaQP6rvk [class*="--diamond"] { margin-right: 1em; } ._NYd6gvae { position: relative; } ._epNwrNGv { position: relative; overflow: hidden; display: inline-flex; justify-content: flex-start; align-items: flex-start; vertical-align: middle; max-width: 100%; } ._epNwrNGv picture { width: 100%; } ._epNwrNGv img { display: inline-block; object-fit: cover; max-width: 100%; max-height: 100%; height: auto; text-align: center; width: 100%; vertical-align: middle; position: unset; } ._epNwrNGv img.pf-placeholder-svg{ min-width: 150px; } ._epNwrNGv.image--rounded { border-radius: 10px; } ._epNwrNGv.image--circle { border-radius: 100%; } ._epNwrNGv[data-action], ._epNwrNGv[data-event] { cursor: pointer; } ._nDEv0Ex7 { display: block; width: 100%; margin-bottom: 20px; line-height: 1.5em; } ._nDEv0Ex7:last-child { margin-bottom: 0; } ._nDEv0Ex7:focus, ._nDEv0Ex7:active { outline: none; box-shadow: none; } .list-1st-type > li > span { display: flex; justify-content: space-between; flex-direction: row; } .list-1st-type > li > i { display: none; } @media all { .__pf_d2st1 ._Kq_gCY93 { margin-top: -3px; font-size: 18px; font-weight: bold; color: rgb(255, 255, 255); margin-bottom: 5px; } .__pf_d2st1 ._06vPCPd8 { font-family: Roboto; font-size: 14px; font-weight: normal; line-height: 1.63; color: rgb(201, 201, 201); } .__pf_d2st1 ._Dk9jhWPq[data-id="_Dk9jhWPq"] { text-align: right; } .__pf_d2st1 ._jzbYHel9[data-id="_jzbYHel9"] { font-size: 30px; font-weight: bold; color: rgb(217, 181, 60); margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; } .__pf_d2st1 ._nB2YhVJG[data-id="_nB2YhVJG"] { line-height: 1.63; margin-bottom: 0px; text-align: right; } .__pf_d2st1 ._72EqIxZz[data-id="_72EqIxZz"] { display: flex; align-items: center; font-size: 16px; } .__pf_d2st1 ._J97qHw4v[data-id="_J97qHw4v"] { font-size: 24px; font-weight: bold; color: rgb(217, 181, 60); margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; } .__pf_d2st1 ._EqNah085[data-id="_EqNah085"] { line-height: 1.63; margin-bottom: 0px; text-align: right; } .__pf_d2st1 ._D_rKIKxV[data-id="_D_rKIKxV"] { display: flex; align-items: center; font-size: 16px; } .__pf_d2st1 ._69RoHewz[data-id="_69RoHewz"] { font-size: 24px; font-weight: bold; color: rgb(217, 181, 60); margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; } .__pf_d2st1 ._VkVRhbjG[data-id="_VkVRhbjG"] { line-height: 1.63; margin-bottom: 0px; text-align: right; } .__pf_d2st1 ._OXlAIkL2[data-id="_OXlAIkL2"] { display: flex; align-items: center; font-size: 16px; } .__pf_d2st1 ._79rAH3eN[data-id="_79rAH3eN"] { font-size: 24px; font-weight: bold; color: rgb(217, 181, 60); margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; } .__pf_d2st1 ._a53ZhozB[data-id="_a53ZhozB"] { line-height: 1.63; margin-bottom: 0px; text-align: right; } .__pf_d2st1 ._rXx3IlWz[data-id="_rXx3IlWz"] { display: flex; align-items: center; font-size: 16px; } .__pf_d2st1 ._anz4t4an[data-id="_anz4t4an"] { padding: 0px 0px 65px; text-align: right; } .__pf_d2st1 ._e3OyTgLM[data-id="_e3OyTgLM"] { font-size: 2em; color: rgb(217, 181, 60); margin-top: 10px; } .__pf_d2st1 ._WOMMHqdO[data-id="_WOMMHqdO"] { margin-top: 0px; color: rgb(217, 181, 60); font-weight: 700; } .__pf_d2st1 ._m9R1fkGv[data-id="_m9R1fkGv"] { margin-left: 15px; } .__pf_d2st1 ._RQAbfnKe[data-id="_RQAbfnKe"] { display: flex; } .__pf_d2st1 ._y30NTLz3[data-id="_y30NTLz3"] { font-size: 2em; color: rgb(217, 181, 60); margin-top: 10px; } .__pf_d2st1 ._MOGDH74z[data-id="_MOGDH74z"] { margin-top: 0px; color: rgb(217, 181, 60); font-weight: 700; } .__pf_d2st1 ._G98WfboQ[data-id="_G98WfboQ"] { margin-left: 15px; } .__pf_d2st1 ._JpL5fwn9[data-id="_JpL5fwn9"] { display: flex; } .__pf_d2st1 ._Q38rTwZb[data-id="_Q38rTwZb"] { font-size: 2em; color: rgb(217, 181, 60); margin-top: 10px; } .__pf_d2st1 ._GzBqHM_N[data-id="_GzBqHM_N"] { margin-top: 0px; color: rgb(217, 181, 60); font-weight: 700; } .__pf_d2st1 ._l9mEf7Z9[data-id="_l9mEf7Z9"] { margin-left: 15px; } .__pf_d2st1 ._GpJ2flre[data-id="_GpJ2flre"] { display: flex; } .__pf_d2st1 ._mbXZTpq3[data-id="_mbXZTpq3"] { font-size: 2em; color: rgb(217, 181, 60); margin-top: 10px; } .__pf_d2st1 ._k9jeHnk9[data-id="_k9jeHnk9"] { margin-top: 0px; color: rgb(217, 181, 60); font-weight: 700; } .__pf_d2st1 ._6pjgfqy9[data-id="_6pjgfqy9"] { margin-left: 15px; } .__pf_d2st1 ._G9d2fRM9[data-id="_G9d2fRM9"] { display: flex; } .__pf_d2st1 ._e3rvTok4[data-id="_e3rvTok4"] { font-size: 2em; color: rgb(217, 181, 60); margin-top: 10px; } .__pf_d2st1 ._Ev0mH5lz[data-id="_Ev0mH5lz"] { margin-top: 0px; color: rgb(217, 181, 60); font-weight: 700; } .__pf_d2st1 ._154Xh6Yq[data-id="_154Xh6Yq"] { color: rgb(255, 255, 255); } .__pf_d2st1 ._o9WMfOP9[data-id="_o9WMfOP9"] { margin-left: 15px; color: white; } .__pf_d2st1 ._WQ2_fjYQ[data-id="_WQ2_fjYQ"] { display: flex; } .__pf_d2st1 ._AMKaTN94[data-id="_AMKaTN94"] { font-size: 2em; color: rgb(217, 181, 60); margin-top: 10px; } .__pf_d2st1 ._nNnQHnGO[data-id="_nNnQHnGO"] { margin-top: 0px; color: rgb(217, 181, 60); font-weight: 700; } .__pf_d2st1 ._2vNEf3bp[data-id="_2vNEf3bp"] { margin-left: 15px; } .__pf_d2st1 ._jealfjG9[data-id="_jealfjG9"] { display: flex; } .__pf_d2st1 ._2bEpTdd6[data-id="_2bEpTdd6"] { font-size: 2em; color: rgb(217, 181, 60); margin-top: 10px; } .__pf_d2st1 ._xO6mHGyO[data-id="_xO6mHGyO"] { margin-top: 0px; color: rgb(217, 181, 60); font-weight: 700; } .__pf_d2st1 ._JvL5fVne[data-id="_JvL5fVne"] { margin-left: 15px; } .__pf_d2st1 ._r9G_fORe[data-id="_r9G_fORe"] { display: flex; } .__pf_d2st1 ._P3Z8TdK6[data-id="_P3Z8TdK6"] { font-size: 2em; color: rgb(217, 181, 60); margin-top: 10px; } .__pf_d2st1 ._MzxbHp3O[data-id="_MzxbHp3O"] { margin-top: 0px; color: rgb(217, 181, 60); font-weight: 700; } .__pf_d2st1 ._gk_xhgdk[data-id="_gk_xhgdk"] { color: rgb(255, 255, 255); } .__pf_d2st1 ._qQY2fkzv[data-id="_qQY2fkzv"] { margin-left: 15px; color: white; } .__pf_d2st1 ._w9PEfnme[data-id="_w9PEfnme"] { display: flex; } .__pf_d2st1 ._kby_TrwM[data-id="_kby_TrwM"] { font-size: 2em; color: rgb(217, 181, 60); margin-top: 10px; } .__pf_d2st1 ._6vRoHWwO[data-id="_6vRoHWwO"] { margin-top: 0px; color: rgb(217, 181, 60); font-weight: 700; } .__pf_d2st1 ._Ged2fKMe[data-id="_Ged2fKMe"] { margin-left: 15px; } .__pf_d2st1 ._4QOEfxwQ[data-id="_4QOEfxwQ"] { display: flex; } .__pf_d2st1 ._x2nAIyb2[data-id="_x2nAIyb2"] { text-align: right; font-size: 16px; } } @media only screen and (max-width: 767px) { .__pf_d2st1 ._jzbYHel9[data-id="_jzbYHel9"] { font-size: 25px; } .__pf_d2st1 ._J97qHw4v[data-id="_J97qHw4v"] { font-size: 25px; } .__pf_d2st1 ._69RoHewz[data-id="_69RoHewz"] { font-size: 25px; } .__pf_d2st1 ._79rAH3eN[data-id="_79rAH3eN"] { font-size: 25px; } } @media only screen and (min-width: 768px) and (max-width: 991px) { .__pf_d2st1 ._jzbYHel9[data-id="_jzbYHel9"] { font-size: 25px; } .__pf_d2st1 ._J97qHw4v[data-id="_J97qHw4v"]…
חוויה משחררת ומרגשת שקשה מאוד לתאר. עירום הוא כמו סוד מסתורי שמשתחרר בהקלה גדולה.  ._ERbj1g7D { position: relative; } ._VWvqNvR9 { vertical-align: middle; } ._7XqAY8_A > span:last-child { line-height: inherit; } ._7XqAY8_A[class*="dropcap--"] > span:first-child { display: block; margin-right: 10px; float: left; font-size: 2em; background: #919da9; color: black; width: 50px; height: 50px; line-height: 50px; } ._7XqAY8_A[class*="dropcap--"]:not(.dropcap--none) > span:first-child { margin-right: 20px; text-align: center; } ._7XqAY8_A.dropcap--none > span:first-child { text-align: inherit; line-height: 1 !important; width: auto !important; height: auto !important; background: none !important; border-radius: 0; } ._7XqAY8_A.dropcap--circle > span:first-child { border-radius: 100%; } ._7XqAY8_A:not([class*="dropcap--"]) > span { margin-right: 0 !important; } ._7XqAY8_A ol, ._7XqAY8_A ul { list-style-position: inside; } ._7XqAY8_A blockquote { font-size: inherit; } ._O689JW7n { position: relative; } ._pDNE0kYl { position: relative; } ._pDNE0kYl { margin: 0 -15px; } ._DblQBlAM { position: relative; } ._DblQBlAM { clear: both; } ._DblQBlAM[data-parallax="true"] { position: relative; background: none !important; } ._DblQBlAM__parallax { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; overflow: hidden; pointer-events: none; background-size: cover !important; background-repeat: no-repeat; } ._DblQBlAM { box-sizing: border-box; padding: 15px 0; position: relative; } ._DblQBlAM[data-container] ._DblQBlAM__container { padding-left: 15px; padding-right: 15px; width: auto; margin: auto; box-sizing: border-box; } ._DblQBlAM .pf-parallax__img { position: absolute; object-fit: cover; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; z-index: -1; } ._wzvzgGqY { padding: 1rem 0; border: none; position: relative; } ._wzvzgGqY hr { border-top: 2px dashed red; } ._GwlbZrJE { font-size: 1em; vertical-align: middle; text-align: center; width: auto; height: auto; } ._GwlbZrJE--diamond, ._GwlbZrJE--circle, ._GwlbZrJE--square { width: 50px; height: 50px; line-height: 50px; border: 1px solid; } ._GwlbZrJE--circle { border-radius: 100%; } ._GwlbZrJE--diamond { transform: rotate(45deg); -webkit-transform: rotate(45deg); } ._GwlbZrJE--diamond:before { display: block; transform: rotate(-45deg); -webkit-transform: rotate(-45deg); } ._qaQP6rvk > a { color: inherit !important; } ._qaQP6rvk > span { font-weight: inherit; } ._qaQP6rvk { word-break: break-word; } ._qaQP6rvk__icon--none i, ._qaQP6rvk__icon--left i { margin-right: 0.3em; } ._qaQP6rvk__icon--right i { margin-left: 0.3em; } ._qaQP6rvk__icon--top i { margin-bottom: 0.5em; } ._qaQP6rvk__icon--top > span, ._qaQP6rvk__icon--top > a, ._qaQP6rvk__icon--top > span[data-empty][contenteditable] { display: block; } ._qaQP6rvk [class*="--diamond"] { margin-right: 1em; } ._NYd6gvae { position: relative; } ._epNwrNGv { position: relative; overflow: hidden; display: inline-flex; justify-content: flex-start; align-items: flex-start; vertical-align: middle; max-width: 100%; } ._epNwrNGv picture { width: 100%; } ._epNwrNGv img { display: inline-block; object-fit: cover; max-width: 100%; max-height: 100%; height: auto; text-align: center; width: 100%; vertical-align: middle; position: unset; } ._epNwrNGv img.pf-placeholder-svg{ min-width: 150px; } ._epNwrNGv.image--rounded { border-radius: 10px; } ._epNwrNGv.image--circle { border-radius: 100%; } ._epNwrNGv[data-action], ._epNwrNGv[data-event] { cursor: pointer; } ._nDEv0Ex7 { display: block; width: 100%; margin-bottom: 20px; line-height: 1.5em; } ._nDEv0Ex7:last-child { margin-bottom: 0; } ._nDEv0Ex7:focus, ._nDEv0Ex7:active { outline: none; box-shadow: none; } .list-1st-type > li > span { display: flex; justify-content: space-between; flex-direction: row; } .list-1st-type > li > i { display: none; } @media all { .__pf_qggnac ._MJdvCB10 { margin-top: -3px; font-size: 18px; font-weight: bold; color: rgb(255, 255, 255); margin-bottom: 5px; } .__pf_qggnac ._6AvzCkK0 { font-family: Roboto; font-size: 14px; font-weight: normal; line-height: 1.63; color: rgb(201, 201, 201); } .__pf_qggnac ._3yE_hN7w[data-id="_3yE_hN7w"] { text-align: right; } .__pf_qggnac ._0N1gumvj[data-id="_0N1gumvj"] { text-align: right; } .__pf_qggnac ._1pw0h6eE[data-id="_1pw0h6eE"] { font-size: 30px; font-weight: bold; color: rgb(217, 181, 60); margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; } .__pf_qggnac ._jZnxhYnZ[data-id="_jZnxhYnZ"] { line-height: 1.63; margin-bottom: 0px; text-align: right; } .__pf_qggnac ._rEPGhK5p[data-id="_rEPGhK5p"] { font-size: 24px; font-weight: bold; color: rgb(217, 181, 60); margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; } .__pf_qggnac ._pO5XhPJO[data-id="_pO5XhPJO"] { line-height: 1.63; margin-bottom: 0px; text-align: right; } .__pf_qggnac ._bRxmundN[data-id="_bRxmundN"] { display: flex; align-items: center; font-size: 16px; } .__pf_qggnac ._WpOdhz3B[data-id="_WpOdhz3B"] { font-size: 24px; font-weight: bold; color: rgb(217, 181, 60); margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; } .__pf_qggnac ._MOGjh8BO[data-id="_MOGjh8BO"] { line-height: 1.63; margin-bottom: 0px; text-align: right; } .__pf_qggnac ._QpGKho2E[data-id="_QpGKho2E"] { font-size: 24px; font-weight: bold; color: rgb(217, 181, 60); margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; } .__pf_qggnac ._Vy1ohaxb[data-id="_Vy1ohaxb"] { line-height: 1.63; margin-bottom: 0px; text-align: right; } .__pf_qggnac ._YN3duVPj[data-id="_YN3duVPj"] { display: flex; align-items: center; font-size: 16px; } .__pf_qggnac ._MOKNhlzb[data-id="_MOKNhlzb"] { line-height: 1.63; margin-bottom: 0px; text-align: right; } .__pf_qggnac ._O7QmhrbB[data-id="_O7QmhrbB"] { font-size: 24px; font-weight: bold; color: rgb(217, 181, 60); margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; } .__pf_qggnac ._RZ73hW3O[data-id="_RZ73hW3O"] { line-height: 1.63; margin-bottom: 0px; text-align: right; } .__pf_qggnac ._VEVlhn4B[data-id="_VEVlhn4B"] { font-size: 24px; font-weight: bold; color: rgb(217, 181, 60); margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; } .__pf_qggnac ._2ZNvhrYZ[data-id="_2ZNvhrYZ"] { line-height: 1.63; margin-bottom: 0px; text-align: right; } .__pf_qggnac ._nEybuxnN[data-id="_nEybuxnN"] { display: flex; align-items: center; font-size: 16px; } .__pf_qggnac .__BAbhQrE[data-id="__BAbhQrE"] { font-size: 24px; font-weight: bold; color: rgb(217, 181, 60); margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; } .__pf_qggnac ._RZ73hk4O[data-id="_RZ73hk4O"] { line-height: 1.63; margin-bottom: 0px; text-align: right; } .__pf_qggnac ._mRdkhwZE[data-id="_mRdkhwZE"] { font-size: 24px; font-weight: bold; color: rgb(217, 181, 60); margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; } .__pf_qggnac ._dyV4h20w[data-id="_dyV4h20w"] { line-height: 1.63; margin-bottom: 0px; text-align: right; } .__pf_qggnac ._2EPbuq3R[data-id="_2EPbuq3R"] { display: flex; align-items: center; font-size: 16px; } .__pf_qggnac ._0p6lhJwE[data-id="_0p6lhJwE"] { font-size: 24px; font-weight: bold; color: rgb(217, 181, 60); margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; } .__pf_qggnac ._5OLBhdYO[data-id="_5OLBhdYO"] { line-height: 1.63; margin-bottom: 0px; text-align: right; } .__pf_qggnac ._W7mVhWKp[data-id="_W7mVhWKp"] { font-size: 24px; font-weight: bold; color: rgb(217, 181, 60); margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; } .__pf_qggnac ._xbjRhv7Z[data-id="_xbjRhv7Z"] { line-height: 1.63; margin-bottom: 0px; text-align: right; } .__pf_qggnac ._JqnXSvW1[data-id="_JqnXSvW1"] { text-align: right; } .__pf_qggnac ._wN61ukYN[data-id="_wN61ukYN"] { display: flex; align-items: center; font-size: 16px; } .__pf_qggnac ._V7xmhV1R[data-id="_V7xmhV1R"] { font-size: 24px; font-weight: bold; color: rgb(217, 181, 60); margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; } .__pf_qggnac ._YOJjh42w[data-id="_YOJjh42w"] { line-height: 1.63; margin-bottom: 0px; text-align: right; } .__pf_qggnac ._JRmZu6er[data-id="_JRmZu6er"] { display: flex; align-items: center; font-size: 16px; } .__pf_qggnac ._AbBJhVdy[data-id="_AbBJhVdy"] { text-align: right; } .__pf_qggnac ._djJpuDLr[data-id="_djJpuDLr"] { display: flex; align-items: center; font-size: 16px; } .__pf_qggnac ._8QzLtLmy[data-id="_8QzLtLmy"] { padding: 0px 0px 65px; text-align: right; } .__pf_qggnac ._n6v1TP7l[data-id="_n6v1TP7l"] { font-size: 2em; color: rgb(217, 181, 60); margin-top: 10px; } .__pf_qggnac ._MEXjh2vR[data-id="_MEXjh2vR"] { margin-top: 0px; color: rgb(217, 181, 60); font-weight: 700; } .__pf_qggnac ._aoaxS6Oq[data-id="_aoaxS6Oq"] { margin-left: 15px; } .__pf_qggnac ._porKSNN1[data-id="_porKSNN1"] { display: flex; } .__pf_qggnac ._gkmVTpgB[data-id="_gkmVTpgB"] { font-size: 2em; color: rgb(217, 181, 60); margin-top: 10px; } .__pf_qggnac ._O7QmhVeB[data-id="_O7QmhVeB"] { margin-top: 0px; color: rgb(217, 181, 60); font-weight: 700; } .__pf_qggnac ._n1z_S2WM[data-id="_n1z_S2WM"] { margin-left: 15px; } .__pf_qggnac ._6o50Sn_o[data-id="_6o50Sn_o"] { display: flex; } .__pf_qggnac ._OBnjT_K6[data-id="_OBnjT_K6"] { font-size: 2em; color: rgb(217, 181, 60); margin-top: 10px; } .__pf_qggnac ._bBqAhDW7[data-id="_bBqAhDW7"] { margin-top: 0px; color: rgb(217, 181, 60); font-weight: 700; } .__pf_qggnac ._213AS5Eo[data-id="_213AS5Eo"] { margin-left: 15px; } .__pf_qggnac ._j1gnS2yq[data-id="_j1gnS2yq"] { display: flex; } .__pf_qggnac ._X6dwT17B[data-id="_X6dwT17B"] { font-size: 2em; color: rgb(217, 181, 60); margin-top: 10px; } .__pf_qggnac ._VExmhkq7[data-id="_VExmhkq7"] { margin-top: 0px; color: rgb(217, 181, 60); font-weight: 700; } .__pf_qggnac ._WoJnSv41[data-id="_WoJnSv41"] { margin-left: 15px; } .__pf_qggnac ._9BbkSJL1[data-id="_9BbkSJL1"] { display: flex; } .__pf_qggnac ._mkyRTa4r[data-id="_mkyRTa4r"] { font-size: 2em; color: rgb(217, 181, 60); margin-top: 10px; } .__pf_qggnac ._ypndhPkp[data-id="_ypndhPkp"] { margin-top: 0px; color:…
צילומי הריון הם חוויה מרגשת הרבה יותר ממה שניתן לתאר, ומזכרת שאין כמותה... ._ERbj1g7D { position: relative; } ._VWvqNvR9 { vertical-align: middle; } ._7XqAY8_A > span:last-child { line-height: inherit; } ._7XqAY8_A[class*="dropcap--"] > span:first-child { display: block; margin-right: 10px; float: left; font-size: 2em; background: #919da9; color: black; width: 50px; height: 50px; line-height: 50px; } ._7XqAY8_A[class*="dropcap--"]:not(.dropcap--none) > span:first-child { margin-right: 20px; text-align: center; } ._7XqAY8_A.dropcap--none > span:first-child { text-align: inherit; line-height: 1 !important; width: auto !important; height: auto !important; background: none !important; border-radius: 0; } ._7XqAY8_A.dropcap--circle > span:first-child { border-radius: 100%; } ._7XqAY8_A:not([class*="dropcap--"]) > span { margin-right: 0 !important; } ._7XqAY8_A ol, ._7XqAY8_A ul { list-style-position: inside; } ._7XqAY8_A blockquote { font-size: inherit; } ._O689JW7n { position: relative; } ._pDNE0kYl { position: relative; } ._pDNE0kYl { margin: 0 -15px; } ._DblQBlAM { position: relative; } ._DblQBlAM { clear: both; } ._DblQBlAM[data-parallax="true"] { position: relative; background: none !important; } ._DblQBlAM__parallax { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; overflow: hidden; pointer-events: none; background-size: cover !important; background-repeat: no-repeat; } ._DblQBlAM { box-sizing: border-box; padding: 15px 0; position: relative; } ._DblQBlAM[data-container] ._DblQBlAM__container { padding-left: 15px; padding-right: 15px; width: auto; margin: auto; box-sizing: border-box; } ._DblQBlAM .pf-parallax__img { position: absolute; object-fit: cover; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; z-index: -1; } ._wzvzgGqY { padding: 1rem 0; border: none; position: relative; } ._wzvzgGqY hr { border-top: 2px dashed red; } ._GwlbZrJE { font-size: 1em; vertical-align: middle; text-align: center; width: auto; height: auto; } ._GwlbZrJE--diamond, ._GwlbZrJE--circle, ._GwlbZrJE--square { width: 50px; height: 50px; line-height: 50px; border: 1px solid; } ._GwlbZrJE--circle { border-radius: 100%; } ._GwlbZrJE--diamond { transform: rotate(45deg); -webkit-transform: rotate(45deg); } ._GwlbZrJE--diamond:before { display: block; transform: rotate(-45deg); -webkit-transform: rotate(-45deg); } ._qaQP6rvk > a { color: inherit !important; } ._qaQP6rvk > span { font-weight: inherit; } ._qaQP6rvk { word-break: break-word; } ._qaQP6rvk__icon--none i, ._qaQP6rvk__icon--left i { margin-right: 0.3em; } ._qaQP6rvk__icon--right i { margin-left: 0.3em; } ._qaQP6rvk__icon--top i { margin-bottom: 0.5em; } ._qaQP6rvk__icon--top > span, ._qaQP6rvk__icon--top > a, ._qaQP6rvk__icon--top > span[data-empty][contenteditable] { display: block; } ._qaQP6rvk [class*="--diamond"] { margin-right: 1em; } ._NYd6gvae { position: relative; } ._epNwrNGv { position: relative; overflow: hidden; display: inline-flex; justify-content: flex-start; align-items: flex-start; vertical-align: middle; max-width: 100%; } ._epNwrNGv picture { width: 100%; } ._epNwrNGv img { display: inline-block; object-fit: cover; max-width: 100%; max-height: 100%; height: auto; text-align: center; width: 100%; vertical-align: middle; position: unset; } ._epNwrNGv img.pf-placeholder-svg{ min-width: 150px; } ._epNwrNGv.image--rounded { border-radius: 10px; } ._epNwrNGv.image--circle { border-radius: 100%; } ._epNwrNGv[data-action], ._epNwrNGv[data-event] { cursor: pointer; } ._nDEv0Ex7 { display: block; width: 100%; margin-bottom: 20px; line-height: 1.5em; } ._nDEv0Ex7:last-child { margin-bottom: 0; } ._nDEv0Ex7:focus, ._nDEv0Ex7:active { outline: none; box-shadow: none; } .list-1st-type > li > span { display: flex; justify-content: space-between; flex-direction: row; } .list-1st-type > li > i { display: none; } @media all { .__pf_xv37xa ._W0QYCvJR { margin-top: -3px; font-size: 18px; font-weight: bold; color: rgb(255, 255, 255); margin-bottom: 5px; } .__pf_xv37xa ._9RvBCg9Z { font-family: Roboto; font-size: 14px; font-weight: normal; line-height: 1.63; color: rgb(201, 201, 201); } .__pf_xv37xa ._7obzhLb9[data-id="_7obzhLb9"] { text-align: right; } .__pf_xv37xa ._pd8yC9Ad[data-id="_pd8yC9Ad"] { font-size: 30px; font-weight: bold; color: rgb(217, 181, 60); margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; text-align: right; } .__pf_xv37xa ._6o3phebO[data-id="_6o3phebO"] { line-height: 1.63; margin-bottom: 0px; text-align: right; } .__pf_xv37xa ._eYbGi1XJ[data-id="_eYbGi1XJ"] { display: flex; align-items: center; font-size: 16px; } .__pf_xv37xa ._8mEbCLAd[data-id="_8mEbCLAd"] { font-size: 24px; font-weight: bold; color: rgb(217, 181, 60); margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; text-align: right; } .__pf_xv37xa ._xVeGhe3V[data-id="_xVeGhe3V"] { line-height: 1.63; margin-bottom: 0px; text-align: right; } .__pf_xv37xa ._6JqDiODJ[data-id="_6JqDiODJ"] { display: flex; align-items: center; font-size: 16px; } .__pf_xv37xa ._4mxDCaMK[data-id="_4mxDCaMK"] { font-size: 24px; font-weight: bold; color: rgb(217, 181, 60); margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; } .__pf_xv37xa ._l8y0hgM9[data-id="_l8y0hgM9"] { line-height: 1.63; margin-bottom: 0px; text-align: right; } .__pf_xv37xa ._LYjGi_mY[data-id="_LYjGi_mY"] { display: flex; align-items: center; font-size: 16px; } .__pf_xv37xa ._eYGMCrXK[data-id="_eYGMCrXK"] { font-size: 24px; font-weight: bold; color: rgb(217, 181, 60); margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; } .__pf_xv37xa ._bO13hNeV[data-id="_bO13hNeV"] { line-height: 1.63; margin-bottom: 0px; text-align: right; } .__pf_xv37xa ._zk1RCXnd[data-id="_zk1RCXnd"] { font-size: 24px; font-weight: bold; color: rgb(217, 181, 60); margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; } .__pf_xv37xa ._R9jjhEb9[data-id="_R9jjhEb9"] { line-height: 1.63; margin-bottom: 0px; text-align: right; } .__pf_xv37xa ._lM6zi08k[data-id="_lM6zi08k"] { display: flex; align-items: center; font-size: 16px; } .__pf_xv37xa ._MKOECywK[data-id="_MKOECywK"] { font-size: 24px; font-weight: bold; color: rgb(217, 181, 60); margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; } .__pf_xv37xa ._bVqrhmd9[data-id="_bVqrhmd9"] { text-align-last: right; } .__pf_xv37xa ._rMXrijPY[data-id="_rMXrijPY"] { display: flex; align-items: center; font-size: 16px; } .__pf_xv37xa ._Akj6C08d[data-id="_Akj6C08d"] { font-size: 24px; font-weight: bold; color: rgb(217, 181, 60); margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; } .__pf_xv37xa ._b9qrh1do[data-id="_b9qrh1do"] { line-height: 1.63; margin-bottom: 0px; text-align: right; } .__pf_xv37xa ._LpRdi_xM[data-id="_LpRdi_xM"] { display: flex; align-items: center; font-size: 16px; } .__pf_xv37xa ._Gm9vCvMk[data-id="_Gm9vCvMk"] { font-size: 24px; font-weight: bold; color: rgb(217, 181, 60); margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; } .__pf_xv37xa ._VJVwiy6p[data-id="_VJVwiy6p"] { display: flex; align-items: center; } .__pf_xv37xa ._7rzOtZ5y[data-id="_7rzOtZ5y"] { padding: 0px 0px 65px; text-align: right; } .__pf_xv37xa ._05PpsrNj[data-id="_05PpsrNj"] { font-size: 2em; color: rgb(217, 181, 60); margin-top: 10px; } .__pf_xv37xa ._MYOECnwY[data-id="_MYOECnwY"] { margin-top: 0px; color: rgb(217, 181, 60); font-weight: 700; } .__pf_xv37xa ._gO4GS13E[data-id="_gO4GS13E"] { margin-left: 15px; } .__pf_xv37xa ._YlKASY7l[data-id="_YlKASY7l"] { display: flex; } .__pf_xv37xa ._G5r4slM3[data-id="_G5r4slM3"] { font-size: 2em; color: rgb(217, 181, 60); margin-top: 10px; } .__pf_xv37xa ._2YqZCeNd[data-id="_2YqZCeNd"] { margin-top: 0px; color: rgb(217, 181, 60); font-weight: 700; } .__pf_xv37xa ._NO3PSRKE[data-id="_NO3PSRKE"] { margin-left: 15px; } .__pf_xv37xa ._olm5SRRO[data-id="_olm5SRRO"] { display: flex; } .__pf_xv37xa ._NjdasZO6[data-id="_NjdasZO6"] { font-size: 2em; color: rgb(217, 181, 60); margin-top: 10px; } .__pf_xv37xa ._1K53Czwk[data-id="_1K53Czwk"] { margin-top: 0px; color: rgb(217, 181, 60); font-weight: 700; } .__pf_xv37xa ._GrMGSxZl[data-id="_GrMGSxZl"] { margin-left: 15px; } .__pf_xv37xa ._3lbYS7er[data-id="_3lbYS7er"] { display: flex; } .__pf_xv37xa ._q5M_sY23[data-id="_q5M_sY23"] { font-size: 2em; color: rgb(217, 181, 60); margin-top: 10px; } .__pf_xv37xa ._okAACJQk[data-id="_okAACJQk"] { margin-top: 0px; color: rgb(217, 181, 60); font-weight: 700; } .__pf_xv37xa ._njWDSwqE[data-id="_njWDSwqE"] { margin-left: 15px; } .__pf_xv37xa ._YOGwSy4j[data-id="_YOGwSy4j"] { display: flex; } .__pf_xv37xa ._K3OOs_p3[data-id="_K3OOs_p3"] { font-size: 2em; color: rgb(217, 181, 60); margin-top: 10px; } .__pf_xv37xa ._4mweCbVY[data-id="_4mweCbVY"] { margin-top: 0px; color: rgb(217, 181, 60); font-weight: 700; } .__pf_xv37xa ._kjVDS0QO[data-id="_kjVDS0QO"] { margin-left: 15px; } .__pf_xv37xa ._PrRDSx0j[data-id="_PrRDSx0j"] { display: flex; } .__pf_xv37xa ._N58_sN86[data-id="_N58_sN86"] { font-size: 2em; color: rgb(217, 181, 60); margin-top: 10px; } .__pf_xv37xa ._Xm0ECA6k[data-id="_Xm0ECA6k"] { margin-top: 0px; color: rgb(217, 181, 60); font-weight: 700; } .__pf_xv37xa ._3opPhpdV[data-id="_3opPhpdV"] { color: rgb(255, 255, 255); } .__pf_xv37xa ._or2QS4Lj[data-id="_or2QS4Lj"] { margin-left: 15px; color: white; } .__pf_xv37xa ._PjqRSZgr[data-id="_PjqRSZgr"] { display: flex; } .__pf_xv37xa ._GDr4sMZ6[data-id="_GDr4sMZ6"] { font-size: 2em; color: rgb(217, 181, 60); margin-top: 10px; } .__pf_xv37xa ._2KqZCoAm[data-id="_2KqZCoAm"] { margin-top: 0px; color: rgb(217, 181, 60); font-weight: 700; } .__pf_xv37xa ._Nl3PS9dO[data-id="_Nl3PS9dO"] { margin-left: 15px; } .__pf_xv37xa ._orm5SYVl[data-id="_orm5SYVl"] { display: flex; } .__pf_xv37xa ._0DWqsgMj[data-id="_0DWqsgMj"] { font-size: 2em; color: rgb(217, 181, 60); margin-top: 10px; } .__pf_xv37xa ._NKoZCa8Y[data-id="_NKoZCa8Y"] { margin-top: 0px; color: rgb(217,…